یک راهنمای کلاسیک برای دفاع فرانسه A Classical Guide to the French Defence نسخه mp4

یک راهنمای کلاسیک برای دفاع فرانسه A Classical Guide to the French Defence نسخه mp4

یک راهنمای کلاسیک برای دفاع فرانسه A Classical Guide to the French Defence نسخه mp4


A Classical Guide to the French Defenceby  Yannick Pelletier     آموزش دفاع فرانسه راهنمای کلاسیکتوسط استاد بزرگ یانیک پلیترسطح: بازیکنان مسابقات، پیشرفته فرمت : MP4  همراه با دیتابیس بازیها و درس ها با فرمت PGNمحصول :  2019 chessbase زمان: 4 ساعت و ۲۷ دقیقه تعداد ویدئو ها : 32زبان: انگلیسی   این دی وی دی یک کلید طلایی برای شروع با دفاع فرانسه است. GM Yannick Pelletier متخصص این ش روع بازی است و معتقد است که کارآمدترین راه برای درک دیدگاه ها، برنامه ها و ساختارهای معمول، مطالعه خطوط کلاسیک است. او به شما یک رپرتوار شروع بازی دفاع فرانسه ارائه می دهد که بر اساس خطوط اصلی ثابت شده است که برای چندین سال مورد آزمایش  قرار گرفته اند و اعتبار خود را ثابت کرده اند. او این خطوط را با بازی های پوزیسیونی نشان می دهد. در لحظات کلیدی این دی وی دی تعاملی است. استاد بزرگ یانیک درس را متوقف می کند و از شما می خواهد بهترین حرکت را پیدا کنید و بازی کنید. سپس در مور …

یک راهنمای کلاسیک برای دفاع فرانسه A Classical Guide to the French Defence نسخه mp4


A Classical Guide to the French Defenceby  Yannick Pelletier     آموزش دفاع فرانسه راهنمای کلاسیکتوسط استاد بزرگ یانیک پلیترسطح: بازیکنان مسابقات، پیشرفته فرمت : MP4  همراه با دیتابیس بازیها و درس ها با فرمت PGNمحصول :  2019 chessbase زمان: 4 ساعت و ۲۷ دقیقه تعداد ویدئو ها : 32زبان: انگلیسی   این دی وی دی یک کلید طلایی برای شروع با دفاع فرانسه است. GM Yannick Pelletier متخصص این ش روع بازی است و معتقد است که کارآمدترین راه برای درک دیدگاه ها، برنامه ها و ساختارهای معمول، مطالعه خطوط کلاسیک است. او به شما یک رپرتوار شروع بازی دفاع فرانسه ارائه می دهد که بر اساس خطوط اصلی ثابت شده است که برای چندین سال مورد آزمایش  قرار گرفته اند و اعتبار خود را ثابت کرده اند. او این خطوط را با بازی های پوزیسیونی نشان می دهد. در لحظات کلیدی این دی وی دی تعاملی است. استاد بزرگ یانیک درس را متوقف می کند و از شما می خواهد بهترین حرکت را پیدا کنید و بازی کنید. سپس در مور …

یک راهنمای کلاسیک برای دفاع فرانسه A Classical Guide to the French Defence نسخه mp4


A Classical Guide to the French Defenceby  Yannick Pelletier     آموزش دفاع فرانسه راهنمای کلاسیکتوسط استاد بزرگ یانیک پلیترسطح: بازیکنان مسابقات، پیشرفته فرمت : MP4  همراه با دیتابیس بازیها و درس ها با فرمت PGNمحصول :  2019 chessbase زمان: 4 ساعت و ۲۷ دقیقه تعداد ویدئو ها : 32زبان: انگلیسی   این دی وی دی یک کلید طلایی برای شروع با دفاع فرانسه است. GM Yannick Pelletier متخصص این ش روع بازی است و معتقد است که کارآمدترین راه برای درک دیدگاه ها، برنامه ها و ساختارهای معمول، مطالعه خطوط کلاسیک است. او به شما یک رپرتوار شروع بازی دفاع فرانسه ارائه می دهد که بر اساس خطوط اصلی ثابت شده است که برای چندین سال مورد آزمایش  قرار گرفته اند و اعتبار خود را ثابت کرده اند. او این خطوط را با بازی های پوزیسیونی نشان می دهد. در لحظات کلیدی این دی وی دی تعاملی است. استاد بزرگ یانیک درس را متوقف می کند و از شما می خواهد بهترین حرکت را پیدا کنید و بازی کنید. سپس در مور …

عمومی و آزاد

A Classical , French Defence, Yannick, Pelletierدفاع فرانسه,فرانسه,فیلم شطرنج,آموزش شطرنج,شطرنج,تدارک شروع بازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.