‌ورزش‌ و جامعه‌ پذیری‌ ۲۹ اسلاید

‌ورزش‌ و جامعه‌ پذیری‌ ۲۹ اسلاید

‌ورزش‌ و جامعه‌ پذیری‌ 29 اسلاید

‌ورزش‌ و جامعه‌ پذیری‌ ۲۹ اسلاید

چکیده‌ تقریباً‌ در هر جامعه‌ای، ورزش‌ یک‌ نهاد اجتماعی‌ بسیار برجسته‌ محسوب‌ می‌شود، زیرا ورزش‌ ویژگی‌های‌ موجد در هر نهادی‌ را با جاذبه‌ منحصر به‌ فردی‌ که‌ فقط‌ شاید دین‌ موجد آن‌ باشد، ترکیب‌ می‌کند. در این‌ مقاله، دیدگاههای‌ کارکردی) ، تضاد و فرهنگی‌ مرور گردیده‌ و به‌ بحث‌ خواهیم‌ پرداخت‌ که‌ چگونه‌ ورزش‌ با فرآیند جامعه‌پذیری‌ و تغییرات‌ اجتماعی،…

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.