۲۱ جمله در باب پوشش و حجاب

۲۱ جمله در باب پوشش و حجاب

۲۱ جمله در باب پوشش و حجاب


            قالب:PDF اندازه چاپ: A3 تعداد صفحات: 21 تابلو نوع رنگ: رنگی-زمینه ثابت قابلیت درج نام و آرم: بله (حاشیه پایین هر پوستر) قابلیت ایجاد تغییرات: در نرم افزار فتوشاپ تولید محتوا: مؤسسه حامدون …

۲۱ جمله در باب پوشش و حجاب


            قالب:PDF اندازه چاپ: A3 تعداد صفحات: 21 تابلو نوع رنگ: رنگی-زمینه ثابت قابلیت درج نام و آرم: بله (حاشیه پایین هر پوستر) قابلیت ایجاد تغییرات: در نرم افزار فتوشاپ تولید محتوا: مؤسسه حامدون …

۲۱ جمله در باب پوشش و حجاب


            قالب:PDF اندازه چاپ: A3 تعداد صفحات: 21 تابلو نوع رنگ: رنگی-زمینه ثابت قابلیت درج نام و آرم: بله (حاشیه پایین هر پوستر) قابلیت ایجاد تغییرات: در نرم افزار فتوشاپ تولید محتوا: مؤسسه حامدون …

عمومی و آزاد

نامحرم, حجاب, پوشش, نگاه, آزادی, عصمت, عفت, حیا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.