۶۰۸-مجموعه مقالات پیرامون مسئله تغییرات آب و هوایی Climate Change (مجموعه ای از معتبرترین مقالات روز منتشرشده در نشریات برتر دنیا)

۶۰۸-مجموعه مقالات پیرامون مسئله تغییرات آب و هوایی Climate Change (مجموعه ای از معتبرترین مقالات روز منتشرشده در نشریات برتر دنیا)


امروزه یکی از عمده ترین نگرانی های جوامع بین المللی ، به مسئله تغییرات آب وهوایی معطوف شده است. همه ساله دمای کره زمین رو به افزایش بوده و خطرات جدی و جبران ناپذیری جوامع بشری را تهدید می کند. اما شهرها به عنوان محل سکونت اصلی بشر ، را می توان یکی از اصلی ترین عوامل بروز این تغییرات آب و هوایی دانست . لذا بررسی و تلاش برای کاهش این آسیب در بستر شهر می تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت کمک کند. در این راستا گروه معماران شهر برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان عزیز با مفهوم تغییرات آب وهوایی و چگونگی مواجهه با آن ، مجموعه ای از مقالات برتر این حوزه را گردآوری کرده است Environmental Science and Policy Urban Climate Geoforum Journal of Cleaner Production SustainableCitiesandSociety Procedia Engineering Physics and Chemistry of the Earth Research in Transportation Economics Cities World Development …


امروزه یکی از عمده ترین نگرانی های جوامع بین المللی ، به مسئله تغییرات آب وهوایی معطوف شده است. همه ساله دمای کره زمین رو به افزایش بوده و خطرات جدی و جبران ناپذیری جوامع بشری را تهدید می کند. اما شهرها به عنوان محل سکونت اصلی بشر ، را می توان یکی از اصلی ترین عوامل بروز این تغییرات آب و هوایی دانست . لذا بررسی و تلاش برای کاهش این آسیب در بستر شهر می تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت کمک کند. در این راستا گروه معماران شهر برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان عزیز با مفهوم تغییرات آب وهوایی و چگونگی مواجهه با آن ، مجموعه ای از مقالات برتر این حوزه را گردآوری کرده است Environmental Science and Policy Urban Climate Geoforum Journal of Cleaner Production SustainableCitiesandSociety Procedia Engineering Physics and Chemistry of the Earth Research in Transportation Economics Cities World Development …


امروزه یکی از عمده ترین نگرانی های جوامع بین المللی ، به مسئله تغییرات آب وهوایی معطوف شده است. همه ساله دمای کره زمین رو به افزایش بوده و خطرات جدی و جبران ناپذیری جوامع بشری را تهدید می کند. اما شهرها به عنوان محل سکونت اصلی بشر ، را می توان یکی از اصلی ترین عوامل بروز این تغییرات آب و هوایی دانست . لذا بررسی و تلاش برای کاهش این آسیب در بستر شهر می تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت کمک کند. در این راستا گروه معماران شهر برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان عزیز با مفهوم تغییرات آب وهوایی و چگونگی مواجهه با آن ، مجموعه ای از مقالات برتر این حوزه را گردآوری کرده است Environmental Science and Policy Urban Climate Geoforum Journal of Cleaner Production SustainableCitiesandSociety Procedia Engineering Physics and Chemistry of the Earth Research in Transportation Economics Cities World Development …

علوم انسانی

تغییرات آب وهوایی , Climate change , مقاله انگلیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.