مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگی و بیماری صرع

مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگی و بیماری صرع مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگی و بیماری صرع ۲۵ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳ ۲-۲- تعریف افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۱۵ ۲-۳-علائم و نشانه های اختلالات افسردگی………………………………………………………………….. ۱۵ ۲-۴- همه گیر شناسی اختلالات افسردگی…………………………………………………………………….. ۱۶ ۲-۵- انواع افسردگی………………………………………………………………………………………………….. جزئیات بیشتر / دانلود […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی ۴۶ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۱-۲مقدمه. ۱۶ ۲-۲تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. ۱۶ ۲-۳اقدام به خودکشی.. ۱۷ ۲-۴عوامل خطر در خودکشی کامل.. ۱۸ ۲-۵علایم هشداردهنده خودکشی.. ۱۸ ۲-۶نشانه ­های مرتبط با […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات ۳۵ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲ ۲-۲- سیر تحولی تاریخی اختلالات یادگیری………………………………………………………………………. ۱۲ ۲-۳- تعاریف اختلال یادگیری……………………………………………………………………………………………… ۱۵ ۲-۴- مشکلات ویژه اختلال یادگیری………………………………………………………………………………… ۱۸ ۲-۴-۱- نقص… جزئیات بیشتر / دانلود مبانی […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن

مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن ۸۹ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱- توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن ۱۹ ۲-۱-۱- تاریخچه ۱۹ ۲-۱-۲- تعریف و ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن ۲۱ ۲-۱-۳- شیوع اختلال بدشکلی بدن ۲۵ ۲-۱-۴- اختلالات همایند با اختلال بدشکلی […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت ۴۶ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)۹ ۲-۱-۱-تاریخچه اعتیاد اینترنتی.. ۹ ۲-۱- ۲- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… ۱۱ ۲-۱- ۳-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… ۱۲ ۲- ۱- ۴- ارزیابی.. ۱۲ ۲- ۱- ۵- […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتی

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتی مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتی ۵۲ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۲-۱- مبانی نظری بازی رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰ ۲-۲- نظریه های راجع به بازی …………………………………………………………………………………………………………… […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا ۴۰ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل همراه با پرسش نامه ۱-۲- مقدمه. ۱۶ ۱-۲-۲- تعریف اضطراب مرگ… ۱۷ ۲-۲-۲- ویژگی های اضطراب مرگ… ۱۷ ۳-۲-۲- پیشایندهای اضطراب مرگ… ۲۳ ۴-۲-۲- […]

Read more

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی ۷۱ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مقدمه فصل ۲. ۱۴ اضطراب… ۱۴ اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19 اختلال اضطراب منتشر. ۲۱ اختلال وحشت زدگی… ۲۲ اختلال فشار روانی پس آسیبی… ۲۲ اضطراب آشکار و پنهان.. […]

Read more

دانلود کتاب قدرت عادت: چرایی کارهایی که انجام میدهیم، در زندگی و کسب و کار PDF

دانلود کتاب قدرت عادت: چرایی کارهایی که انجام میدهیم، در زندگی و کسب و کار PDF دانلود کتاب قدرت عادت: چرایی کارهایی که انجام میدهیم، در زندگی و کسب و کار PDF نام کتاب: کتاب قدرت عادت: چرایی کارهایی که انجام میدهیم، در زندگی و کسب و کار   نویسنده: چارلز داهیگ نوع فایل : […]

Read more

فرم دانش آموزی ۱

فرم دانش آموزی ۱ فرم دانش آموزی ۱ نام فایل : فرم دانش آموزی ۱ فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : ۵ حجم : ۲۵۸ کیلوبایت تاریخ:صفحه: ۱منطقه: تحت جلگهسال ۸۵-۸۴مدرسه: احرار۵۵۲۵۹۲۰۱کلاس : ۱وزارت آموزش و پرورشنظام جامع انفورماتیکپایگاه اطلاعات دانش آموزان اول راهنماییکنترل مشخصات دانش آ»وزان ورودیردیفنام و نام خانوادگیش.شناسنامه،محل صدورسری و سریال شناسنامهدین، […]

Read more