نقشه کشی ساختمان

نقشه کشی ساختمان   نقشه کشی ساختمان – خلاصه درسها ۲- تستهای کنکورهای سراسری و آزاد از سال ۷۵ تا ۸۲ ۳- تستهای تکمیلی       ۱- زبان نوشتار زبان نقشه ها و اطلاعات ساختمانی تصاویر دو بعدی ۲- زبان ترسیم تصاویر سه بعدی – زبان نوشتار: اما زبان نوشتار بخش اساسی و مهم […]

Read more

فرم در معماری

فرم در معماری   فرم در معماری قسمت اول: درک مطلب فرم در معماری در فضای کاربرد فناوری معماری از یک طرف پاسخگوی الگوهای فرهنگی خویش و از طرف دیگر مسئول الگوهای علم فناوری می باشد اما در اظهار و تبیین فرم، وی مجاز است که مفاهیم و شخصیت خویش را بیان نماید. تمام معماران […]

Read more

آزمایشگاه معماری

آزمایشگاه معماری   آزمایشگاه معماری جزئیات وسایل نیمه رسانا: اهداف: بعد ازپایان یافتن این آزمایش شما باید قادربه: ۱- دانستن صورگوناگون وسایل نیمه رسانا ۲- پیداکردن اندازه hoiseدرگیتها ۳- پیدا کردن گنجایش ورودی وخروجی گیتهای دانستن منطقی به طورنمونه گیتهای ttl ۴- ۴- دانستن مفهوم تاخیر انتشار وسایل لازم: ۷۴۰۰،۴۰۰۱، ۷۴۰۴     مقدمه: ازبعد […]

Read more

فضاهای ورودی بناهای سنتی

فضاهای ورودی بناهای سنتی   فضاهای ورودی بناهای سنتی مقدمه: با نگاهی اجهالی به فضاهای ورودی بناهای اسلامی ایران خاصه یزد این موضوع به ذهن خطور می کند که وسعت این فضا و تحلیل و حتی معرفی این فضاها از یک پروژه‌‌ی انفرادی دانشگاهی فراتر رفته و به یک تحقیق علمی با نفرات بیشتر و […]

Read more

سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی)

سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی)   سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) فصل ۱ ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه   محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه ۱۵، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار ۱۵ ساله (۱۳۴۴-۱۳۵۹ هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام […]

Read more

موزه ایران باستان

موزه ایران باستان   موزه ایران باستان تاریخچه سر در باغ ملی عمارتی است ساخته شده بسال ۱۳۴۰ هجری قمری.این عمارت بر سکوی عمارت دیگری در همین مکان و با شمایلی نه چندان بی شبا هت با بنای اولیه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملی میدانی بوده که تمرینات نظامی قشون ،در عهد قاجار در […]

Read more

راه ترابری

راه ترابری   راه ترابری تاریخچه : تاریخ ایجاد راه ترابری به سال های ۱۳۱۰ یعنی حدود ۷۰ سال پیش بر می گردد یعنی زمانی که برای اولین بار اداره طرق و شوارع در ایران تاسیس گردید و همانطور که گفته شد جهت احداث و نگهداری راهها می بایستی عمل نماید و پس از آن […]

Read more

تقویت دیوارها

تقویت دیوارها   تقویت دیوارها تقویت برشی دیوارهای چینه URM بوسیله سیستم های FRP S.GRANDO , M.R.VALLUZZI واحد آموزشی مهندسی حمل و نقل و ساختمان ، دانشگاه پادوا vIAmARZOLO–9– 35131 پادوا ، ایتالیا A.NANNI , j.g. tumia مرکز تحقیقات مهندسی زیر سازه ۶۵۴۰۹-۰۰۳۰۰ ، آمریکا Mo , Rolla , Minercircle این مقاله یک برنامه آزمایشی […]

Read more

سیر تحول وتطور نقوش محرابی

سیر تحول وتطور نقوش محرابی   سیر تحول وتطور نقوش محرابی   مقدمه و بیان مساله (۱-۱ پیشینه تاریخی تحقیق (۱-۲   فصل دوم : مواد و روشهای تحقیقفصل دوم : مواد و روشهای تحقیق   ۱-۲) نوع و روش تحقیق ۲-۲) فرضیه تحقیق ۳-۲) اهداف تحقیق فصل سوم : یافته های تحقیق   ۱-۳) […]

Read more

پایان نامه معماری متجمع تجاری آرمان ۸۵ص

پایان نامه معماری متجمع تجاری آرمان ۸۵ص   پایان نامه معماری متجمع تجاری آرمان ۸۵ص  فصل اول     · عنوان پروژه · چکیده · مقدمه        عنوان پروژه : مجتمع تجاری آرمان هدف:   علاقه و انگیزه موضوع تجاری با توجه به قدرت بی بدیل اقتصاد در عصر ما موضوعی ویژه در […]

Read more