پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی پرسشنامه اعتماد سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از تحقیقات چاپ شده در سال ۲۰۱۳ مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای ۸ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت فایل: doc و […]

Read more

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر)

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) این پرسشنامه توسط اندلر و پارکر( ۱۹۹۰ ) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده ( ۱۳۷۶ ) ترجمه شده است.این تست شامل ۴۸ ماده است که پاسخها به روش لیکرت از هرگز( ۱) تا همیشه( ۵) مشخص شدهاست.سه زمینه […]

Read more

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن فایل زیپ شده شامل: یک فایل پی دی اف ۸ صفحه ای و یک فایل ورد ۴ صفحه ای توضیحاتی از پرسشنامه: معرفی پرسشنامه و کاربرد آن پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان، با توجه به عوامل درونسازمانی اصلی و مکمل ارایه شده در مدل […]

Read more

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است.       تعداد سوالات:   ۱۵ تعداد صفحات:    ۲ شامل: پرسشنامه + نمره […]

Read more

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش- نسخه دانشجویان

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش- نسخه دانشجویان پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش- نسخه دانشجویان این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و هدف آن بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی) می‌باشد. این پرسشنامه از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (۱۳۹۰) استخراج گردیده است.     تعداد […]

Read more

پرسشنامه معتبر تجربه برند مقاصد گردشگری

پرسشنامه معتبر تجربه برند مقاصد گردشگری اهمیت یک برند گردشگری از آنجاست که برخی صاحب نظران معتقدند که انتخاب یک برند گردشگری قوی می تواند جذب بیشتر گردشگر را به همراه داشته باشد، تصویر روشن تری از جامعه هدف ایجاد کند و همه عوامل توسعه دهنده محصول را به سوی یک خروجی مشترک هدایت کند. […]

Read more

پرسشنامه بهبود فرآیند برنامه ریزی،سازماندهی و کنترل

پرسشنامه بهبود فرآیند برنامه ریزی،سازماندهی و کنترل سیستم اطلاعات مدیریت گونه ای از سیستم های اطلاعاتی رایانه ای است که می تواند اطلاعات را از منابع مختلفی در موسسه برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش کند.کنترل مدیریتی نیازمند اطلاعاتی است که بخشی از آن توسط سیستم های پردازشِ مبادلات تولید میشوند.سیستم […]

Read more

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان به منظور پژوهش و تحقیق با عنوان “رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در تبیین اثر ارتباطات میان شخصی،کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی گری وفاداری” پرسشنامه ای به پیوست بر روی طیفی از ۱ تا ۵ تنظیم شده است،خواهشمندم نظرات خود را در […]

Read more

پرسشنامه بازاریابی عصبی

پرسشنامه بازاریابی عصبی بازاریابی عصبی اخیرا مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.این علم جدید تلفیق دو علم بازاریابی و عصب‌شناسی است.بازاریابی عصبی درک عملکرد مغز بدون وارد شدن در جزئیات پیچیده آن است تا از آن برای بهبود عملیات بازاریابی استفاده کنیم.این واژه برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ مطرح شد.هدف بازاریابی عصبی انتقال بهتر […]

Read more

پرسشنامه بازاریابی حسی

پرسشنامه بازاریابی حسی بازاریابی حسی فرآیند شناسایی و تامین نیازها و علائق مشتری به روشی سود آور است تا آنها را درگیر ارتباطات دو جانبه ای کند که شخصیت برند ها را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف ،ارزش افزوده ایجاد کند. بازاریابی حسی با طراحی و اجرای تجربه ی زنده برند برای مشتریان […]

Read more