تست زنی بدون معلومات

تست زنی بدون معلومات برخی از داوطلبین بر این تصورند که تست های کنکور به دلیل ۴ گزینه ای بودن، براحتی قابل پاسخگویی است و در سر جلسه کنکور می توانند پاسخ درست را به خاطر آورده و براحتی تست بزنند. برخی دیگر نیز بر این نظرند که تست زدن کاملا بر اساس شانس و […]

Read more