CFA Mock Exam

CFA Mock Exam

این فایل شامل کتاب زیر از مجموعه منابع CFA سطح سه می باشد: CFA Mock Exams, Level I, 2016 …

علوم انسانی

آزمون CFA , سطح یک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.