CFA Program Curriculum: Alternative Asset Valuation and Fixed Income

CFA Program Curriculum: Alternative Asset Valuation and Fixed Income


این فایل شامل کتاب زیر از مجموعه منابع CFA سطح دو می باشد:     ,CFA Program Curriculum: Alternative Asset Valuation and Fixed Income Level II 2011, CFA Institute   …

علوم انسانی

آزمون CFA , سطح دو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.