CFA Program Curriculum: Corporate Finance

CFA Program Curriculum: Corporate Finance


این فایل شامل کتاب زیر از مجموعه منابع CFA سطح دو می باشد: ,CFA Program Curriculum: Corporate Finance Level II 2011, CFA Institute …

علوم انسانی

آزمون CFA , سطح دو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.