CFA Program Curriculum: Derivatives and Alternative Investments

CFA Program Curriculum: Derivatives and Alternative Investments

این فایل شامل کتاب زیر از مجموعه منابع CFA سطح یک می باشد: CFA Program Curriculum: Derivatives and Alternative Investments, Level I, 2017 …

علوم انسانی

آزمون CFA , سطح یک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.