CFA Program Curriculum: Fixed Income and Equity Portfolio Management

CFA Program Curriculum: Fixed Income and Equity Portfolio Management

این فایل شامل کتاب زیر از مجموعه منابع CFA سطح سه می باشد: CFA Program Curriculum: Fixed Income and Equity Portfolio Management, Level III, 2017 …

علوم انسانی

آزمون CFA , سطح سه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.