صلاحیت دادگاه نظامی ایران

صلاحیت دادگاه نظامی ایران

فهرست مطالب

مقدمه ۶

بخش نخست : سازمان قضایی ایران ۷

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران ۱۱

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن ۱۲

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها ۱۶

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها ۱۸

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی ۲۳

گفتاراول: قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی ۲۴

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده۳قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی ۲۵

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی ۲۶

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی ۳۱

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی ۳۳

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵

بند۱: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵

بند۲: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است ۳۷

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی ۳۹

بند۱: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی ۴۰

بند۲: بررسی و تبیین اصل ۱۷۲ قانون اساسی ۴۰

بند۳: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی ۴۱

مبحث چهارم: استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی ۴۲

نتیجه گیری و نظر محقق۴۴

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۴۵

لطفاً برای دانلود تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ایران روی تصویر زیر کلیک کنید و پس از ورد به سایت ایمیل و شماره تماستان را درج نموده و روی پرداخت و دانلود کلیک کنید

خرید و دانلود محصول