توبه

شعر توبه غرق گنه ناامید مشو زدرگاه ما که عفو کردن بود در همه دم کار ما توبه شکستى بیا هرآنچه هستى بیا امیدوارى بجوى زنام غفّار ما بنده شرمنده تو، خالق بخشنده من بیا بهشتت دهم مرو تو در نار ما در دل شب خیز و ریز قطره اشکى …

بیشتر بخوانید »

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی آرایه های ادبی (صنایع بدیعی) این “صنایع بدیعی”، عنوانی قدیمی است برای بخشی از هنرمندیهای شاعران که خارج از قلمرو وزن و قافیه بوده و به عنوان آرایشهایی برای کلام به کار می رفته است. ادبای قدیم ما کوشیده اند هر چه از این هنرمندیها در کار …

بیشتر بخوانید »

آرایه ها و نکات بلاغی کتاب ادبیات فارسی

آرایه ها و نکات بلاغی کتاب ادبیات فارسی نگاهی به آرایه ها و نکات بلاغی کتاب های ادبیات فارسی متوسطه و پیش دانشگاهی تناسب (مراعات النظیر): هر گاه مجموعه ای از کلمات که با هم نوعی تناسب یا ارتباط دارند، در بیت یا ابیاتی از شعر در کنار هم آمده …

بیشتر بخوانید »

زیباترین آرایه های ادبی

زیباترین آرایه های ادبی تشبیه، استعاره، مجاز ، کنایه از مهمترین موضوعات علم بیان به شما می رود با این حال این چهار مورد گاهی در علم بدیع مورد استفاده قرار گرفته و در میان آرایه ها و صناعات ادبی مورد تحلیل قرار می گیرد. در اینجا تنها به بهانه …

بیشتر بخوانید »

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی آرایه های ادبی عبارت اند از: ۱- تشبیه ۲- استعاره ۳- تشخیص ۴- مجاز ۵- کنایه ۶- واج آرایی ۷- سجع ۸- جناس ۹- مراعات نظیر ۱۰- تلمیح ۱۱- تضمین ۱۲- تضاد ۱۳- تناقض ۱۴- حس آمیزی ۱۵- اسلوب معادله ۱۶- ایهام ۱۷- ایهام تناسب ۱۸- نماد …

بیشتر بخوانید »

سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود دروس عمومی دانشگاه پیام نور همراه با جواب سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور       برای دانلود بر روی تصویر درس مورد نظرتان کلیک کنید.   دانلود نمونه سوالات حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم دانشگاه پیام نور دانلود نمونه سوالات آشنایی با دفاع مقدس دانشگاه پیام نور …

بیشتر بخوانید »