آثار معاهدات نسبت به ثالث

2,000 تومان

دانلود تحقیق

آثار معاهدات نسبت به ثالث

 تعریف معاهدۀ بین المللی

تعریف معاهدۀ بین المللی به معنای وسیع

تعریف معاهدۀ بین المللی به معنای محدود

طبقه بندی معاهدات

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 30

توضیحات

دانلود تحقیق

آثار معاهدات نسبت به ثالث

فهرست:

 « کلیات

« تعریف معاهدۀ بین المللی

۱ – تعریف معاهدۀ بین المللی به معنای وسیع

۲ – تعریف معاهدۀ بین المللی به معنای محدود

« طبقه بندی معاهدات

الف : طبقه بندی از حیث تشریفات انعقاد

ب : طبقه بندی از حیث ماهوی

اول : معاهدات قانون ساز یا عام

دوم : معاهدات قراردادی یا خاص

« آیین انعقاد معاهدات

مذاکره در زمینه انعقاد معاهده

نگارش و امضای معاهده

پذیرش و امضای معاهده

تصویب معاهده

« مبادله مبادله یا تودیع اسناد تصویب

الف : ماهیت حقوقی مبادله یا تودیع

ب : امین معاهده

« ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی

« ثبت و انتشار معاهدات

الف : انتشار معاهدات طبق حقوق داخلی کشور

ب : ثبت و انتشار معاهدات طبق حقوق بین المللی

« آثار معاهدات

گفتار نخست : آثار معاهدات نسبت به طرفهای معاهده

«۱– آثار معاهدات نسبت به حکومت

الف : آثار معاهدات نسبت به قوۀ مجریه

ب : آثار معاهدات نسبت به قوۀ مقننه

ج : آثار معاهدات نسبت به قوۀ قضائیه

« ۲ – آثار معاهدات نسبت به اشخاص عادی

گفتار دوم : آثار معاهدات نسبت به ثالث

الف : اصل نسبی بودن معاهدات

ب : استثناهای اصل نسبی بودن معاهدات

« معاهدات موجد حق یا تکلیف برای ثالث

الف : معاهدات موجد حث برای ثالث

ب : معاهدات موجد تکلیف برای ثالث

« آثار معاهدات طبق سازو کارهای خاص

« انتفاع کشور ثالث از معاهده

الف : معاهداتی که به محض انعقاد باعث انتفاع کشور ثالث می شوند .

ب : انتفاع کشور ثالث به موجب مقررات موضوعه قبلی

« معاهداتی که برای کشور ثالث لازم الرعایه است .

« دیدگاه کنوانسیون ۱۹۶۹ وین نسبت به معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد می کنند .

نمودار

منابع

 

آثار معاهدات بر کشورهای ثالث
آثار معاهدات بر کشورهای ثالث

کلیات:

از قرن نوزدهم ، با پیچیدگی مناسبات بین المللی ، کشورهای جهان لزوم تنظیم روابط سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و …. خود را براساس قواعدی پایدار احساس کردند . سند نهایی کنگره وین مورخ ۱۸۱۵ راجع به بی طرفی سوئیس و شرایط کشتیرانی روی رودخانه راین ، سند نهائی برلن ۱۸۸۵ راجع به شرایط رقابت دولتهای اروپایی در آفریقا ، کنوانسیون های لاهه ۱۸۸۹ و ۱۹۰۷ در مورد حقوق جنگ (دریایی و زمینی) و داوری اجباری از جمله اسنادی هستند که در قرن نوزدهم روابط بین دولتها (عمدتاً دولتهای اروپایی) را تنظیم می کردند .

همچنین ، متعاقب تلاش های کنوانسیون وین ، کنوانسیون وین راجع به «معاهدات» در سال ۱۹۶۹ تهیه و تدوین شد . این معاهده ناظر بر روابط دولتهاست .

معاهدات بین المللی به عنوان مهمترین منابع حقوقی بین المللی ، فعالیت کشورها و سازمانهای بین المللی را در صحنۀ بین المللی شکل می دهند و تجلی بنیادین زیست بین المللی اند .

 …

نوع فایل: word

تعداد صفحات: ۳۰

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق آثار معاهدات نسبت به ثالث محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان

 

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…