آزمونهای حافظه کلامی و عددی


آزمونهای حافظه کلامی و عددی با هدف بررسی جنبه های مختلف حافظه براساس حافظه جفت کلمات، حافظه بازشناسی و حافظه عددی تنظیم شده است. تعداد صفحات: 8 نوع فایل: WORD شامل: پرسشنامه و نمره گذاری   …