آزمون خودکار نرم افزار جنبه گرا


امروره در سیستم های نرم افزاری مشکلاتی از قبیل امنیت و ثبت وقایع وجود دارد که اگر برای پیاده سازی این مساعل از برنامه نویسی شی گرا استفاده شود ممکن است که یک سیستم پیچیده ،غیر قابل فهم و غیر قابل انعطاف پذیر به وجود آید.بنابراین برای پیاده سازی چنین مواردی بهتر است از روش جدید برنامه نویسی جنبه گرا استفاده شود……. این مقاله pdf است و 8 صفحه می باشد. …