آموزش plc های صنعتی

شناسه محصول: 4eb431b5aaa3 دسته:

توضیحات

آموزش plc های صنعتی

آموزش plc های صنعتی

 یک سورپرایز ویژه برای همه مهندسین برق و علاقمندان به PLC ها ۵ نوع PLC معروف بازار را در یک روز فرا بگیرید !! در این دوره استثنایی، کار با PLC های Allen Bradley ، Delta ، Siemens ، Omron و Schneider را به همراه مثال هایی متنوع با واسط HMI به طور کامل یاد میگیرید. امروزه PLC ها کاربرد بسیاری در صنعت های تولیدی و تقریباً بیشتر کارخانجات و … پیدا کرده اند. یک مهندس برق کارکشته علاوه بر آشنایی با سیم بندی و اتصالات، می بایست نحوه برنامه ریزی یک PLC را بداند. هدف این دوره…

آموزش plc های صنعتی

 یک سورپرایز ویژه برای همه مهندسین برق و علاقمندان به PLC ها ۵ نوع PLC معروف بازار را در یک روز فرا بگیرید !! در این دوره استثنایی، کار با PLC های Allen Bradley ، Delta ، Siemens ، Omron و Schneider را به همراه مثال هایی متنوع با واسط HMI به طور کامل یاد میگیرید. امروزه PLC ها کاربرد بسیاری در صنعت های تولیدی و تقریباً بیشتر کارخانجات و … پیدا کرده اند. یک مهندس برق کارکشته علاوه بر آشنایی با سیم بندی و اتصالات، می بایست نحوه برنامه ریزی یک PLC را بداند. هدف این دوره…

آموزش plc های صنعتی

 یک سورپرایز ویژه برای همه مهندسین برق و علاقمندان به PLC ها ۵ نوع PLC معروف بازار را در یک روز فرا بگیرید !! در این دوره استثنایی، کار با PLC های Allen Bradley ، Delta ، Siemens ، Omron و Schneider را به همراه مثال هایی متنوع با واسط HMI به طور کامل یاد میگیرید. امروزه PLC ها کاربرد بسیاری در صنعت های تولیدی و تقریباً بیشتر کارخانجات و … پیدا کرده اند. یک مهندس برق کارکشته علاوه بر آشنایی با سیم بندی و اتصالات، می بایست نحوه برنامه ریزی یک PLC را بداند. هدف این دوره…

برق