اثربخشی درمان فراشناختی بر بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی و عروقی بستری در بیمارستان تخصصی قلبتحقیقی جامع و کامل در قالب 17 صفحه دارای مقدمه و چکیده و جداول و مقایسه و پرسش و پاسخ در قالب یک فایل word  قابل ویرایش در مورد اثربخشي درمان  فراشناختي بر بهزيستي روانشناختي بيماران قلبي و عروقي بستري در بیمارستان تخصصی قلب …