حراج!

ادب و احترام به بزرگترها

3,000 تومان 2,500 تومان

ادب و احترام به بزرگترها

خود «بزرگسالى‏» و «سن بالا» در فرهنگ دینى ما احترام دارد. این ‏سخن پیامبر خدا(ص) است:

 «من عرف فضل کبیر لسنه فوقره، آمنه الله تعالى‏من فزع یوم القیامه‏»

توضیحات

ادب و احترام به بزرگترها

خود «بزرگسالى‏» و «سن بالا» در فرهنگ دینى ما احترام دارد. این ‏سخن پیامبر خدا(ص) است:

 «من عرف فضل کبیر لسنه فوقره، آمنه الله تعالى‏من فزع یوم القیامه‏»

هر کس فضیلت و مقام یک «بزرگ‏» را به خاطر سن و سالش‏بشناسد و او را مورد احترام قرار دهد، خداى متعال او را از هراس ونگرانى روز قیامت ایمن مى‏دارد.

احترام به بزرگترها و ترحم و مهربانى نسبت‏به کوچکترها، ازدستورالعملهاى اخلاقى اسلام است و کانون خانواده‏ها را گرم و مصفا مى‏سازد و این، توصیه امام صادق(ع) است که فرمود:

«لیس منا من لم یوقر کبیرنا و لم یرحم صغیرنا»

کسى که بزرگ ما را احترام نکند و کوچک ما را مورد شفقت وعطوفت قرار ندهد، از ما نیست.

این سخن را نیز از على(ع) به یاد داشته باشیم که فرمود:

«یکرم العالم لعلمه و الکبیر لسنه‏»; غررالحکم

دانشمند را به خاطر علمش و بزرگسال را به خاطر سن او، بایداحترام کرد.

اگر جوانان قدر پیران را نشناسند و به جایگاه آنان حرمت ننهند،هم رشته‏هاى عاطفى پیوندهاى انسانى از هم گسسته مى‏شود، هم از رافت و عاطفه و تجربه سالخوردگان محروم مى‏شوند، هم نشانه‏ بى‏توجهى خود به ارزشها را امضاء کرده‏اند. حضرت على(ع) در یکى ازسخنان خویش، ضمن انتقاد از اوضاع زمانه و ناهنجاریهاى رفتارى‏مردم، از جمله بر این دو مساله تاکید مى‏فرماید: ۱- بى‏احترامى‏کوچکترها نسبت‏به بزرگترها ۲- رسیدگى نکردن توانگران به‏نیازمندان:

«انکم فى زمان … لا یعظم صغیرهم کبیرهم و لا یعول غنیهم فقیرهم‏»;(همان).

شما در زمانه‏اى به سر مى‏برید که کوچک به بزرگ تعظیم و تکریم‏ نمى‏کند و ثروتمند، به فقیر رسیدگى نمى‏کند!

سالمندان به طور عموم، از احترام برخوردارند. اگر پدر و مادرباشند که این وظیفه، سنگین‏تر و مسؤولیت مضاعف است. قرآن کریم ‏از تندى و پرخاش نسبت ‏به پدر و مادر پیر نهى مى‏کند و به سخن نیک ‏و لحن شایسته و خضوع و تواضع و گستردن بال رافت در برابر آنان وخیرخواهى و دعا در حق آنان دعوت مى‏کند.

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق ادب و احترام به بزرگترها محصول را خریداری و دانلود نمائید.

تشکر از خریدتان