ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (کیفی–یادگیری)

3,000 تومان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (کیفی–یادگیری)

ارزشیابی تحصیلی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

اصول و مفاهیم قابل تأکید در ارزشیابی

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی

تفاوت بین اندازه گیر ی و ارزشیابی

نتایج ارزشیابی تشخیصی برای معلم و دانش آموز

کاربرد ارزشیابی توصیفی

مقایسه ارزشیابی توصیفی و کمی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 31

توضیحات

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (کیفی–یادگیری)

فهرست مطالب :

مقدمه   ………………………………………………………………  ۱

چکیده ………………………………………………………………. ۵

اهداف ………………………………………………………………. ۳

ارزشیابی تحصیلی …………………………………………………….. ۶

سه عنصر اصلی در آموزش وجود دارد …………………………………….. ۶

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ……………………………………………… ۷

اصول و مفاهیم قابل تأکید در ارزشیابی ……………………………………. ۸

جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د رآموزش و یادگیری فرآیند – مدار ……. ۹

ویژگی ارزشیابی فرآیند – مدار …………………………………………. ۱۰

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی …………………………………….. ۱۰

تفاوت بین اندازه گیر ی و ارزشیابی ……………………………………… ۱۲

آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی ……………………………………….. ۱۲

ارزشیابی توصیفی ……………………………………………………. ۱۳

آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید ……………………. ۱۳

انواع ارزشیابی ……………………………………………………… ۱۴

نتایج ارزشیابی تشخیصی برای معلم و دانش آموز …………………………… ۱۵

کاربرد ارزشیابی توصیفی ……………………………………………… ۱۵

مقایسه ارزشیابی توصیفی و کمی ………………………………………… ۱۶

ابزار های ارزشیابی توصیفی …………………………………………… ۱۷

پوشه کار …………………………………………………………… ۱۷

چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد ……………………………….. ۱۸

معیار ها ی برای ارزشیابی پوشه ای ……………………………………… ۱۹

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم …………………………….. ۱۹

پروژه ……………………………………………………………… ۲۰

چگونگی ارائه یک پروژه ………………………………………………. ۲۱

مزایای استفاده از پروژه ………………………………………………. ۲۱

سنجش عملکرد ………………………………………………………. ۲۲

هدف از سنجش عملکرد ……………………………………………….. ۲۲

بهتر است قبل از اجرای سنجش عملکرد چند سؤال از خود بپرسیم ……………… ۲۲

آزمون ها ی عملکردی ………………………………………………… ۲۳

نتیجه گیری ………………………………………………………… ۲۵

پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………. ۲۶

منابع ……………………………………………………………….۲۷

.

مقدمه

موضوع : ارزشیابی توصیفی

به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی ، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیا کنیم که نمره گرایی از بین برود و معلم و دانش آموز و اولیاء همه به دنبال کیفیت کار باشند نه کمیت . کثرت مقالات و کتبی  که اخیراَ به پیشرفت ارزشیابی تحصیلی اختصاص یافته و در آنها کوشش شده است تا ضرورت و شایستگی ارزشیابی رد شود یا اثر بخشی آن بهبود یابد خود مؤید این واقیت است که ارزشیابی های کیفی تا چه اندازه مورد توجه و سؤال می باشند . اصطلاح ارزشیابی در معنای بسیار وسیع خود عبارت از عملی است که به وسیله آن درباره واقعه ای ، یا یک فرد یا شئ با توجه به معیاری قضاوت می شود .

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۳۱

 .

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (کیفی–یادگیری) محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان

  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دکتر سیف
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی چیست؟
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی pdf
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ابتدایی
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و انواع آن