اموزش والیبال به صورت کلی برای مربیان

شناسه محصول: d1b8cf5138c2 دسته: برچسب:

توضیحات

اموزش والیبال به صورت کلی برای مربیان

اموزش والیبال به صورت کلی برای مربیان

اموزش والیبال برای کسانی که میخواهند مربیگری کنند به صورت کلی صفر تا۱۰۰ همراه با تاریخچه والیبال تکنبک ها فایل به صورت pdf اموزش ها و قوانین و ابعاد ومشخصات زمین وتوپ و غیره … در ۲۱ صفحه …

اموزش والیبال به صورت کلی برای مربیان

اموزش والیبال برای کسانی که میخواهند مربیگری کنند به صورت کلی صفر تا۱۰۰ همراه با تاریخچه والیبال تکنبک ها فایل به صورت pdf اموزش ها و قوانین و ابعاد ومشخصات زمین وتوپ و غیره … در ۲۱ صفحه …

اموزش والیبال به صورت کلی برای مربیان

اموزش والیبال برای کسانی که میخواهند مربیگری کنند به صورت کلی صفر تا۱۰۰ همراه با تاریخچه والیبال تکنبک ها فایل به صورت pdf اموزش ها و قوانین و ابعاد ومشخصات زمین وتوپ و غیره … در ۲۱ صفحه …

عمومی و آزاد

اموزشی, والیبال, ورزشی, مربیگری,