بررسی رابطه اعتیاد پذیری با ویژگی های شخصیت، همنوایی و جنسیت

3,000 تومان

بررسي رابطه اعتياد پذيري با ويژگي هاي شخصيت، همنوايی و جنسيت

تعریف شخصیت معتاد

تعریف اعتیاد

ویژگی‌های رفتارهای اعتیادآور

انواع رفتار اعتیادآور

ویژگی‌های یک شخصیت اعتیادآور

درمان اختلال شخصیت اعتیادآور

اختلال شخصیت اعتیادآور در بازیابی

تعداد صفحات: 8

توضیحات

بررسی رابطه اعتیاد پذیری با ویژگی های شخصیت، همنوایی و جنسیت

فهرست مطالب:

مقدمه

برخی از افراد احتمال بیشتری دارد که تبدیل به یک معتاد بشوند

تعریف شخصیت معتاد

تعریف اعتیاد

ویژگی‌های رفتارهای اعتیادآور

انواع رفتار اعتیادآور

ویژگی‌های یک شخصیت اعتیادآور

درمان اختلال شخصیت اعتیادآور

اختلال شخصیت اعتیادآور در بازیابی

نتیجه گیری

منابع

بررسی رابطه اعتیاد پذیری
بررسی رابطه اعتیاد پذیری

مقدمه

سوءمصرف مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مهم در بسیاری از کشورهاست. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتیاد به مواد مخدر چندوجهی یا چندعاملی است و عوامل مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و ژنتیکی در این زمینه دخیل است. اعتیاد نوعی آسیب اجتماعی است که ریشه در محرومیت‌های مزمن و طردشدگی افراد و گروه‌های خاص در جوامع مختلف دارد و هزینه‌های زیادی را به جوامع تحمیل می‌کند.

سوءمصرف مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مهم در بسیاری از کشورهاست. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتیاد به مواد مخدر چندوجهی یا چندعاملی است و عوامل مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و ژنتیکی در این زمینه دخیل است. اعتیاد نوعی آسیب اجتماعی است که ریشه در محرومیت‌های مزمن و طردشدگی افراد و گروه‌های خاص در جوامع مختلف دارد و هزینه‌های زیادی را به جوامع تحمیل می‌کند. دلایل مختلفی برای گرایش به مواد مخدر وجود دارد. برخی افراد برای پذیرفته شدن در جامعه به سمت مواد می‌روند و برخی دیگر سعی می‌کنند خود را رشد یافته تر و بزرگ‌تر جلوه دهند.

منابع:

  1. آقا بخشی، حیبب (۱۳۷۹) اعتیاد وآسیب شناسی خانواده . تهران انتشارات دانش آفرین.

  2. امان الهی، عباس ( ۱۳۸۳ ). بررسی رابطه ی ویرگی های شخصیتی و عوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه شهید چمران اهواز.

  3. حسینی، علی اصغر، (۱۳۸۶). پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد. تهران انتشارات امیر کبیر.

  4. کروسی، میرتقی (۱۳۸۰ ). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: نشر جامعه پژوه و دانیال.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۸

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق بررسی رابطه اعتیاد پذیری با ویژگی های شخصیت همنوایی و جنسیت محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان