بسته بندی غذایی هوشمندتحقیق بسته بندی غذایی هوشمند در حجم 27 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: سیستم های بسته بندی هوشمند: شاخص ها شاخص زمانی / حرارتی، شاخص اکسیژن، شاخص کربن دی اکسید، شاخص رنگ، شاخص پاتوژن، شاخص شکستنی بودن یا نبودن، شاخص میزان شادابی و تازه بودن محصول، (فساد، میکروبی، پاتوژنی) شاخص تراوش (رخنه داشتن یا نداشتن، (ضد سوراخ شدن) قگ های تشخیص (شناسایی) فرکانس های رادیویی 3. حسگرها     حسگرهای هوشمند، حسگرهای زیستی ، حسگرهای گازی، حسگرهای اکسیژنی پایه شده به معنای خاصیت فلوئورنس. شاخص حرارتی / زمانی: این شاخص اطلاعاتی درباره ی حرارت (میزان دما) می دهد و گوناگونی و تاریخچه ی آن به حرارت را نشان می دهد. این شاخص به صورت یک شاخص مکمل برای برچسب گذاری در انتقال و ذخیره سازی (نگهداری) (انبار کردن) به کار می رود. اگر محصولات غذایی فاسد شونده در دمای (درجه ی حرارت ) بالای درجه حرارت مناسب برای نگهداری، نگهداری شوند. یک رشد میکروبی سریع رخ می دهد. و محصول می تواند قبل از تاریخی که برای فساد آن برآورد شده است فاسد شود. شاخص های زمانی / حرارتی (TTI) که به …