تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص

شناسه محصول: 29547e9555bd دسته:

توضیحات

تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص

تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-11-ص

تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص

نام فایل : تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵
حجم : ۱۶۵ کیلوبایت
چکیده : فناوری کامپیوتر مدرسه تا محل کاربطور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبه های زندگی از ، خدمات بانکی، خرید و فروش، پرداخت مالیات و حتی رای گیری تلفیق شده است. امروزه این فناوری نقش مهمی در زندگی کودکان ایفاء می کند واین نقش بسرعت در حال افزایش است. بطوریکه تعداد کودکان ۱۷-۲ سال که کامپیوتر را در منزل استفاده می کنند از ۴۸% در…

تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-11-ص

تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص

نام فایل : تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵
حجم : ۱۶۵ کیلوبایت
چکیده : فناوری کامپیوتر مدرسه تا محل کاربطور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبه های زندگی از ، خدمات بانکی، خرید و فروش، پرداخت مالیات و حتی رای گیری تلفیق شده است. امروزه این فناوری نقش مهمی در زندگی کودکان ایفاء می کند واین نقش بسرعت در حال افزایش است. بطوریکه تعداد کودکان ۱۷-۲ سال که کامپیوتر را در منزل استفاده می کنند از ۴۸% در…

تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-11-ص

تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص

نام فایل : تاثیر-کامپیوتر-و-اینترنت-بر-کودکان-۱۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵
حجم : ۱۶۵ کیلوبایت
چکیده : فناوری کامپیوتر مدرسه تا محل کاربطور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبه های زندگی از ، خدمات بانکی، خرید و فروش، پرداخت مالیات و حتی رای گیری تلفیق شده است. امروزه این فناوری نقش مهمی در زندگی کودکان ایفاء می کند واین نقش بسرعت در حال افزایش است. بطوریکه تعداد کودکان ۱۷-۲ سال که کامپیوتر را در منزل استفاده می کنند از ۴۸% در…

سایر رشته های فنی مهندسی