تاریخچه-برنج

شناسه محصول: 3fb8ae813afa دسته:

توضیحات

تاریخچه-برنج

تاریخچه-برنج

تاریخچه-برنج

نام فایل : تاریخچه-برنج
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۸
حجم : ۱۶۹ کیلوبایت
فصل اول – کلیات برنجمبدا و تاریخچه برنج در جهان و ایرانتعیین نقطه یا نقاطی از جهان که در آن برنج بوجود آمده است در حال حاضر فوق العاده مشکل می باشد . می توان قبول نمود که ارقام زراعی از ارقام وحشی آن جدا شده اند . با قبول این موضوع باید دید که ارقام وحشی امروزه در کدام قسمت دنیا به طور فراوان وجود دارند . بین این مناطق دو منطقه اهمیت به خصوصی دارند یکی اسیا و دیگری آفریقا…

تاریخچه-برنج

تاریخچه-برنج

نام فایل : تاریخچه-برنج
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۸
حجم : ۱۶۹ کیلوبایت
فصل اول – کلیات برنجمبدا و تاریخچه برنج در جهان و ایرانتعیین نقطه یا نقاطی از جهان که در آن برنج بوجود آمده است در حال حاضر فوق العاده مشکل می باشد . می توان قبول نمود که ارقام زراعی از ارقام وحشی آن جدا شده اند . با قبول این موضوع باید دید که ارقام وحشی امروزه در کدام قسمت دنیا به طور فراوان وجود دارند . بین این مناطق دو منطقه اهمیت به خصوصی دارند یکی اسیا و دیگری آفریقا…

تاریخچه-برنج

تاریخچه-برنج

نام فایل : تاریخچه-برنج
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۸
حجم : ۱۶۹ کیلوبایت
فصل اول – کلیات برنجمبدا و تاریخچه برنج در جهان و ایرانتعیین نقطه یا نقاطی از جهان که در آن برنج بوجود آمده است در حال حاضر فوق العاده مشکل می باشد . می توان قبول نمود که ارقام زراعی از ارقام وحشی آن جدا شده اند . با قبول این موضوع باید دید که ارقام وحشی امروزه در کدام قسمت دنیا به طور فراوان وجود دارند . بین این مناطق دو منطقه اهمیت به خصوصی دارند یکی اسیا و دیگری آفریقا…

سایر رشته های فنی مهندسی