تاریخچه-تنیس-۲۷-ص

شناسه محصول: 1838c9333a34 دسته:

توضیحات

تاریخچه-تنیس-۲۷-ص

تاریخچه-تنیس-27-ص

تاریخچه-تنیس-۲۷-ص

نام فایل : تاریخچه-تنیس-۲۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۵
حجم : ۳۷۲ کیلوبایت
تنیستاریخچه تنیس تاریخچه تنیس در ایران تنیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (انفرادی) یا بین دو تیم دو نفره (دوبل) بازی می‌شود. هر بازیکن راکتی دارد که دارای صفحه‌ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت توپی لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می‌کند. بازیکنی (یا تیمی) که زودتر امتیاز نهائی را به دست آورد برنده است. این ورزش ابتدا در انگلستان، بیشتر در میان…

تاریخچه-تنیس-27-ص

تاریخچه-تنیس-۲۷-ص

نام فایل : تاریخچه-تنیس-۲۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۵
حجم : ۳۷۲ کیلوبایت
تنیستاریخچه تنیس تاریخچه تنیس در ایران تنیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (انفرادی) یا بین دو تیم دو نفره (دوبل) بازی می‌شود. هر بازیکن راکتی دارد که دارای صفحه‌ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت توپی لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می‌کند. بازیکنی (یا تیمی) که زودتر امتیاز نهائی را به دست آورد برنده است. این ورزش ابتدا در انگلستان، بیشتر در میان…

تاریخچه-تنیس-27-ص

تاریخچه-تنیس-۲۷-ص

نام فایل : تاریخچه-تنیس-۲۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۵
حجم : ۳۷۲ کیلوبایت
تنیستاریخچه تنیس تاریخچه تنیس در ایران تنیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (انفرادی) یا بین دو تیم دو نفره (دوبل) بازی می‌شود. هر بازیکن راکتی دارد که دارای صفحه‌ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت توپی لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می‌کند. بازیکنی (یا تیمی) که زودتر امتیاز نهائی را به دست آورد برنده است. این ورزش ابتدا در انگلستان، بیشتر در میان…

سایر رشته های فنی مهندسی