تاریخچه-تنیس

شناسه محصول: a8f10a42e350 دسته:

توضیحات

تاریخچه-تنیس

تاریخچه-تنیس

تاریخچه-تنیس

نام فایل : تاریخچه-تنیس
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۹۴ کیلوبایت
تاریخچه تنیسآنجاکه شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد ، ورزش تنیس طی قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد. اما ارائه جدی این ورزش در سال ۱۸۷۲ میلادی بود که سرگرد هاری جم این ورزش را در شهر لمینگتن( انگلستان) به مردم معرفی کرد . در آن زمان مقررات و خصوصیات این ورزش بآنجه اکنون می بینیم تفاوت بسیار داشت . در سال ۱۸۷۷میلادی ، اولین بار در دنیا مسابقات تنیس با مقررات و…

تاریخچه-تنیس

تاریخچه-تنیس

نام فایل : تاریخچه-تنیس
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۹۴ کیلوبایت
تاریخچه تنیسآنجاکه شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد ، ورزش تنیس طی قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد. اما ارائه جدی این ورزش در سال ۱۸۷۲ میلادی بود که سرگرد هاری جم این ورزش را در شهر لمینگتن( انگلستان) به مردم معرفی کرد . در آن زمان مقررات و خصوصیات این ورزش بآنجه اکنون می بینیم تفاوت بسیار داشت . در سال ۱۸۷۷میلادی ، اولین بار در دنیا مسابقات تنیس با مقررات و…

تاریخچه-تنیس

تاریخچه-تنیس

نام فایل : تاریخچه-تنیس
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۹۴ کیلوبایت
تاریخچه تنیسآنجاکه شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد ، ورزش تنیس طی قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد. اما ارائه جدی این ورزش در سال ۱۸۷۲ میلادی بود که سرگرد هاری جم این ورزش را در شهر لمینگتن( انگلستان) به مردم معرفی کرد . در آن زمان مقررات و خصوصیات این ورزش بآنجه اکنون می بینیم تفاوت بسیار داشت . در سال ۱۸۷۷میلادی ، اولین بار در دنیا مسابقات تنیس با مقررات و…

سایر رشته های فنی مهندسی