تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص

شناسه محصول: dff1fcca1dfa دسته:

توضیحات

تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص

تاریخچه-زبان-پاسکال6ص

تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص

نام فایل : تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳
حجم : ۳۰ کیلوبایت
تاریخچه زبان پاسکالزبان سطح بالای Algol یک زبان ساختار یافته جهت پیاده کردن الگوریتم های ریاضی می باشد اما دارای کاستی هایی همچون نداشتن داده های کراکتری و پونیتری است. در تکامل این زبان، زبان پاسکال توسط پروفسور نیکلاث ویرث در انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ (ETHZ) سوئیس ارائه گردید و نام دانشمند فرانسوی قرن هفدهم یعنی پاسکال برروی آن گذاشته شد. از هدف های طراحی این…

تاریخچه-زبان-پاسکال6ص

تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص

نام فایل : تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳
حجم : ۳۰ کیلوبایت
تاریخچه زبان پاسکالزبان سطح بالای Algol یک زبان ساختار یافته جهت پیاده کردن الگوریتم های ریاضی می باشد اما دارای کاستی هایی همچون نداشتن داده های کراکتری و پونیتری است. در تکامل این زبان، زبان پاسکال توسط پروفسور نیکلاث ویرث در انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ (ETHZ) سوئیس ارائه گردید و نام دانشمند فرانسوی قرن هفدهم یعنی پاسکال برروی آن گذاشته شد. از هدف های طراحی این…

تاریخچه-زبان-پاسکال6ص

تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص

نام فایل : تاریخچه-زبان-پاسکال۶ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳
حجم : ۳۰ کیلوبایت
تاریخچه زبان پاسکالزبان سطح بالای Algol یک زبان ساختار یافته جهت پیاده کردن الگوریتم های ریاضی می باشد اما دارای کاستی هایی همچون نداشتن داده های کراکتری و پونیتری است. در تکامل این زبان، زبان پاسکال توسط پروفسور نیکلاث ویرث در انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ (ETHZ) سوئیس ارائه گردید و نام دانشمند فرانسوی قرن هفدهم یعنی پاسکال برروی آن گذاشته شد. از هدف های طراحی این…

سایر رشته های فنی مهندسی