تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص

شناسه محصول: 6ae03d497ce8 دسته:

توضیحات

تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص

تاریخچه-سیاهچاله-ها-89-ص

تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص

نام فایل : تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۲
حجم : ۷۴۶ کیلوبایت
بنام خداوندی که آسمان ها را با ستونهای نامرئی استوار ساختBlack holeفهرست مطالبردیفموضوعصفحه۱مقدمه۵۲تاریخچه سیاهچاله ها۶۳سیاهچاله ها۷۴تبدیل ستارگان بزرگ به سیاهچاله ها۹۵ویژگی سیاهچاله ها۱۰۶تعداد سیاهچاله ها در جهان۱۰……

تاریخچه-سیاهچاله-ها-89-ص

تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص

نام فایل : تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۲
حجم : ۷۴۶ کیلوبایت
بنام خداوندی که آسمان ها را با ستونهای نامرئی استوار ساختBlack holeفهرست مطالبردیفموضوعصفحه۱مقدمه۵۲تاریخچه سیاهچاله ها۶۳سیاهچاله ها۷۴تبدیل ستارگان بزرگ به سیاهچاله ها۹۵ویژگی سیاهچاله ها۱۰۶تعداد سیاهچاله ها در جهان۱۰……

تاریخچه-سیاهچاله-ها-89-ص

تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص

نام فایل : تاریخچه-سیاهچاله-ها-۸۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۲
حجم : ۷۴۶ کیلوبایت
بنام خداوندی که آسمان ها را با ستونهای نامرئی استوار ساختBlack holeفهرست مطالبردیفموضوعصفحه۱مقدمه۵۲تاریخچه سیاهچاله ها۶۳سیاهچاله ها۷۴تبدیل ستارگان بزرگ به سیاهچاله ها۹۵ویژگی سیاهچاله ها۱۰۶تعداد سیاهچاله ها در جهان۱۰……

سایر رشته های فنی مهندسی