تجارت زنان

3,000 تومان

تجارت زنان

ابعاد شکل گیری باندهای فساد

ویژگی اعضای باندهای  فساد

راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران

علل فحشا

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 152

توضیحات

تجارت زنان

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

مقدمه   ۲

مسأله پژوهشی  ۳

اهمیت مسأله پژوهشی ۴

اهداف پژوهش ۵

پرسش های تحقیق ۷

تعاریف و اصطلاحات ۱۲

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش         ۱۴

فصل سوم: روش پژوهش ۱۶

فصل چهارم: یافته های پژوهش ۱۷

بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد ۲۰

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد ۲۳

بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران           ۲۴

بخش چهارم: نحوه فعالیت باند ۲۸

بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران          ۳۲

بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد ۳۳

بخش هفتم: قوانین اقدامات ۳۵

بخش هشتم: علل فحشا ۴۶

بخش نهم: شیوه های مقابله ۵۷

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده

بخش ۱) شغل   ۵۹

بخش ۲) سن    ۶۱

بخش ۳) وضعیت تأهل ۶۲

بخش ۴)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده  ۶۴

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش

بخش ۱) نتایج نهایی ۶۶

بخش ۲) پیشنهادات ۶۸

منابع و مآخذ  ۸۱

پیوست ها ۸۵

چکیده

درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود که با توجه به عدم دسترسی به ممتهمین از روش کتابخانه ای استفاده شده است..

در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.

در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۹ بخش (ابعاد شکل گیری باندهای فساد- ویژگی اعضا شبکه های فساد – راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکان شناسایی) – نحوه فعالیت باند- مهمتریتن مکانها و امواج قاچاق انسان در ایران- فعالیت های برون مرزی افراد فاسد- قوانین و اقدامات- علل فحشاء- شیوه های مقابله  ) پرداخته شده است.

در فصل پنجم به آمارهایی در خصوص زنان آسیب دیده اشاره شده است.

در فصل ششم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

مقدمه

از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند…

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۵۲

 .

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق تجارت زنان محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان