تحقیق درباره آزمایشات عمران (نمونه برداری از ماسه و شن)

توضیحات

تحقیق درباره آزمایشات عمران (نمونه برداری از ماسه و شن)

تحقیق درباره آزمایشات عمران (نمونه برداری از ماسه و شن)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : نام آزمایش : نمونه برداری از ماسه و شن ـ تعین درصد رطوبت کل قبل از اینکه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود که نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماسه و شن به مقدار مساوی برداشته و مخلوط نموده تا نمونه مورد نظر بدست آید. لوازم مورد نیاز: ۱ـ اون حرارتی ۲ـ ترازوی ۱۰ کیلویی ۳ـ بیل   روش آزمایش مطابق آزمایش ۱ـ نمونه برداری شود ۲ـ وزن نمونه مرطوب     بر طبق مقادیر ذیل وزن شود. ۴۰۰ گرم برای ماسه با بزرگترین دانه ۲ میلیمتر ۲۰۰۰ گرم برای ماسه با بزرگترین دانه ۸ میلیمتر ۳۵۰۰ گرم برای ماسه و شن با بزرگترین دانه ۱۶ میلیمتر ۴۰۰۰ گرم برای ماسه و شن با …

تحقیق درباره آزمایشات عمران (نمونه برداری از ماسه و شن)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : نام آزمایش : نمونه برداری از ماسه و شن ـ تعین درصد رطوبت کل قبل از اینکه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود که نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماسه و شن به مقدار مساوی برداشته و مخلوط نموده تا نمونه مورد نظر بدست آید. لوازم مورد نیاز: ۱ـ اون حرارتی ۲ـ ترازوی ۱۰ کیلویی ۳ـ بیل   روش آزمایش مطابق آزمایش ۱ـ نمونه برداری شود ۲ـ وزن نمونه مرطوب     بر طبق مقادیر ذیل وزن شود. ۴۰۰ گرم برای ماسه با بزرگترین دانه ۲ میلیمتر ۲۰۰۰ گرم برای ماسه با بزرگترین دانه ۸ میلیمتر ۳۵۰۰ گرم برای ماسه و شن با بزرگترین دانه ۱۶ میلیمتر ۴۰۰۰ گرم برای ماسه و شن با …

تحقیق درباره آزمایشات عمران (نمونه برداری از ماسه و شن)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : نام آزمایش : نمونه برداری از ماسه و شن ـ تعین درصد رطوبت کل قبل از اینکه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود که نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماسه و شن به مقدار مساوی برداشته و مخلوط نموده تا نمونه مورد نظر بدست آید. لوازم مورد نیاز: ۱ـ اون حرارتی ۲ـ ترازوی ۱۰ کیلویی ۳ـ بیل   روش آزمایش مطابق آزمایش ۱ـ نمونه برداری شود ۲ـ وزن نمونه مرطوب     بر طبق مقادیر ذیل وزن شود. ۴۰۰ گرم برای ماسه با بزرگترین دانه ۲ میلیمتر ۲۰۰۰ گرم برای ماسه با بزرگترین دانه ۸ میلیمتر ۳۵۰۰ گرم برای ماسه و شن با بزرگترین دانه ۱۶ میلیمتر ۴۰۰۰ گرم برای ماسه و شن با …

فنی و مهندسی

تحقیق درباره آزمایشات عمران نمونه برداری از ماسه و شن,تحقیق,درباره,آزمایشات,عمران,نمونه,برداری,از,ماسه,و,شن