تحقیق درباره اخلاقاین محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 28 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     برای ما مسلمانان كه علاقه دو همسر را بيكديگر يكی از نشانه‏های بارز وجود خداوند می‏دانيم ( 1 ) و نكاح را ” سنت ” و تجرد را يكنوع ” شر ” حساب می‏كنيم هنگاميكه می‏خوانيم يا می‏شنويم بعضی از آئين‏ها علاقه جنسی‏ را ذاتا پليد ، و آميزش جنسی را ( ولو با همسر شرعی و قانونی ) موجب‏ تباهی و سقوط می‏دانند دچار تعجب می‏شويم پاورقی : 1 – و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل‏ بينكم موده و رحمه “- سوره روم آيه 21 – يعنی يكی از نشانه‏های او اين‏ است كه خود شما برای شما همسر آفريد تا با او آرام گيريد و ميان شما مهر و محبت قرار داد عجب‏تر آنكه می‏گويند : دنيای قديم عموما گرفتار اين وهم بوده است برتراند راسل فيلسوف اجتماعی مشهور معاصر می‏گويد : ” عوامل …