تحقیق درباره ارکان طلاق

توضیحات

تحقیق درباره ارکان طلاق

تحقیق درباره ارکان طلاق


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ارکان طلاق چیست:   طلاق  دارای ۴ رکن است صیغه طلاق مرد طلاق دهنده زن طلاق  داده شده گواه گرفتن  به هنگام اجرای صیغه  انواع طلاق:  طلاق را به دو گروه تقسیم  می کنیم : ۱-  رجعی ۲- بائن   1-طلاق رجعی  طلاقی است که به درخواست  مرد جاری می شود  و مرد موظف است تمام حقوق  زن از قبیل  مهر ، نفقه ، پوشاک و مسکن را برای مدت  صد روز ( مدت عده ) تامین کند.  در این نوع طلاق  بعد از وقوع آن  مادامی که عده زن تمام نشده باشد مرد می تواند  به  زن خود رجوع کند  وبا رجوع  بدون تجدید  نکاح و عقد جدید می تواند  با او مباشرت  کند و زندگی  را ادامه دهند در این حالت&nb …

تحقیق درباره ارکان طلاق


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ارکان طلاق چیست:   طلاق  دارای ۴ رکن است صیغه طلاق مرد طلاق دهنده زن طلاق  داده شده گواه گرفتن  به هنگام اجرای صیغه  انواع طلاق:  طلاق را به دو گروه تقسیم  می کنیم : ۱-  رجعی ۲- بائن   1-طلاق رجعی  طلاقی است که به درخواست  مرد جاری می شود  و مرد موظف است تمام حقوق  زن از قبیل  مهر ، نفقه ، پوشاک و مسکن را برای مدت  صد روز ( مدت عده ) تامین کند.  در این نوع طلاق  بعد از وقوع آن  مادامی که عده زن تمام نشده باشد مرد می تواند  به  زن خود رجوع کند  وبا رجوع  بدون تجدید  نکاح و عقد جدید می تواند  با او مباشرت  کند و زندگی  را ادامه دهند در این حالت&nb …

تحقیق درباره ارکان طلاق


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ارکان طلاق چیست:   طلاق  دارای ۴ رکن است صیغه طلاق مرد طلاق دهنده زن طلاق  داده شده گواه گرفتن  به هنگام اجرای صیغه  انواع طلاق:  طلاق را به دو گروه تقسیم  می کنیم : ۱-  رجعی ۲- بائن   1-طلاق رجعی  طلاقی است که به درخواست  مرد جاری می شود  و مرد موظف است تمام حقوق  زن از قبیل  مهر ، نفقه ، پوشاک و مسکن را برای مدت  صد روز ( مدت عده ) تامین کند.  در این نوع طلاق  بعد از وقوع آن  مادامی که عده زن تمام نشده باشد مرد می تواند  به  زن خود رجوع کند  وبا رجوع  بدون تجدید  نکاح و عقد جدید می تواند  با او مباشرت  کند و زندگی  را ادامه دهند در این حالت&nb …

علوم انسانی

تحقیق درباره ارکان طلاق چیست,تحقیق,درباره,ارکان,طلاق,چیست,ارکان طلاق,تحقیق درباره طلاق