تحقیق درباره استانداردها (دوره پیش دبستانی)

توضیحات

تحقیق درباره استانداردها (دوره پیش دبستانی)

تحقیق درباره استانداردها (دوره پیش دبستانی)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه : دستورالعمل اجرایی دوره پیش دبستانی به استناد اساسنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر توجه به آن در برنامه آموزش برای همه ( EFA ) از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد . طبق این دستورالعمل کلاس های پیش دبستانی اعم از نوباوه و آمادگی می‌تواند به صورت نیمه وقت ، تمام وقت ، یک‌نوبته، دونوبته، یک روز درمیان و در تمامی ایام هفته با توجه به شرایط و نوع مرکز و نیاز و تقاضای والدین تشکیل گردد و مدت فعالیت‌های روزانه آن حداقل ۴ ساعت خواهد بود . ساعت شروع فعالیت ها همزمان با آغاز کار واحد آموزشی است اما مدیران می‌توانند نوآموزان دوره آمادگی را ۳۰ دقیقه زودتر از سایر دانش آموزان ترخیص کنند. براساس این دستور العمل ، تشکیل کلاس‌های ویژه کودکان گروه سنی …

تحقیق درباره استانداردها (دوره پیش دبستانی)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه : دستورالعمل اجرایی دوره پیش دبستانی به استناد اساسنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر توجه به آن در برنامه آموزش برای همه ( EFA ) از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد . طبق این دستورالعمل کلاس های پیش دبستانی اعم از نوباوه و آمادگی می‌تواند به صورت نیمه وقت ، تمام وقت ، یک‌نوبته، دونوبته، یک روز درمیان و در تمامی ایام هفته با توجه به شرایط و نوع مرکز و نیاز و تقاضای والدین تشکیل گردد و مدت فعالیت‌های روزانه آن حداقل ۴ ساعت خواهد بود . ساعت شروع فعالیت ها همزمان با آغاز کار واحد آموزشی است اما مدیران می‌توانند نوآموزان دوره آمادگی را ۳۰ دقیقه زودتر از سایر دانش آموزان ترخیص کنند. براساس این دستور العمل ، تشکیل کلاس‌های ویژه کودکان گروه سنی …

تحقیق درباره استانداردها (دوره پیش دبستانی)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه : دستورالعمل اجرایی دوره پیش دبستانی به استناد اساسنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر توجه به آن در برنامه آموزش برای همه ( EFA ) از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد . طبق این دستورالعمل کلاس های پیش دبستانی اعم از نوباوه و آمادگی می‌تواند به صورت نیمه وقت ، تمام وقت ، یک‌نوبته، دونوبته، یک روز درمیان و در تمامی ایام هفته با توجه به شرایط و نوع مرکز و نیاز و تقاضای والدین تشکیل گردد و مدت فعالیت‌های روزانه آن حداقل ۴ ساعت خواهد بود . ساعت شروع فعالیت ها همزمان با آغاز کار واحد آموزشی است اما مدیران می‌توانند نوآموزان دوره آمادگی را ۳۰ دقیقه زودتر از سایر دانش آموزان ترخیص کنند. براساس این دستور العمل ، تشکیل کلاس‌های ویژه کودکان گروه سنی …

فنی و مهندسی

تحقیق درباره استانداردها,مقاله درباره استاندارد,استاندارد,استانداردها