تحقیق درباره شیطان و ابلیساین محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 14 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     اي آدم تو با جفت خود در بهشت جاي گزين و در آنجا از هر نعمت که بخواهيد برخوردار شويد ولي نزديک به اين درخت نشويد (يعني درخت حيات و معرفت نيک و بد در وسط باغ بهشت) که از ستمگران خواهيد بود. 36) پس به لغزش افکند آنها را شيطان (“… فازلهما الشيطان…”)، از آن درخت خوردند و بيرون آورد عصيان آنان را از آن مقام و گفتيم: فرود آييد که برخي از شما برخي را دشمنيد و شما را در زمين قرارگاه است تا روز مرگ. 37) پس آموخت آدم از خداي خود کلماتي که موجب پذيرفتن توبه او گرديد، زيرا خدا توبه پذير و مهربان است. 38) گفتيم همه از بهشت فرود آييد تا آنگاه که از جانب من راهنمائي براي شما آيد و هر کس پيروي او کند هرگز بيمناک و اندوهگين نخواهد گشت. پس در اين سه-چهار سوره ديديم که شيطان آن است که موجب لغزش آدم و حوا گرديد.)) خوب، ديديم که فرشتگان از اين که …