تحقیق درباره عدالتاین محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 30 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     . مفهوم سلبي(منفي) يا ايجابي(اثباتي) عدالت: وقتي به دنبال عوامل رفع تضييع حقوق افراد و ايجاد نضامي براي مساله هستيم به جنبه سلبي مفهوم عدالت توجه نموده ايم اما زماني که براي مثال، به تبيين روابط عادلانه ميان افراد مي پردازيم و در صدد ايجاد روابطي عادلانه هستيم، از جنبه ايجابي به بحث پرداخته ايم. صحبت ار توزيع مجدد ثروت يک بحث ايجابي است.. مفهوم عدالت مي تواند محافظه کارانه يا اصلاح طلبانه باشد. مفهوم سلبي عدالت يک مفهوم محافظه کارانه است. بحث ايجابي نيز به مباحث اصلاحي منتهي مي گردد. مفهوم اقلي يا اکثري عدالت: وقتي خواهان برقراري عدالت در بخش خاصي مانند حفظ شهروندان در برابر حکومت هستيم با مفهومي اقلي روبروييم اما زماني که خواهان عدالت در همه بخش ها و زمينه ها باشيم، مواجه با مفهومي حداکثري مفاهيمي فربه خواهيم بود. مفهوم عدالت گاه سي …