تحقیق درباره میراث چپ در جهان بینی سیاسیون ایرانیقالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفجه تعداد صفحه:2 بخشی از متن ميراث چپ در جهان‌بيني سياسيون ايراني شايد در ظاهر امر اين سخن پارادوكسيكال و متناقض به نظر برسد. چگونه ممكن است ‌اصولگرايان با آن پشتوانه عظيم ديني و الهي‌شان، اصرار و تاكيد بر حركت در چارچوب اصول و رهنمودهاي شريعت، در جهان‌بيني‌شان ملهم و متاثر از انديشه‌هاي چپ (آن هم به معناي ماركسيستي) آن باشد؟ اما واقعيت آن است كه بخش عمده‌‌يي از نگاه اصولگرايان به جهان و جامعه در حقيقت ارث و ميراث ماركسيست‌ها و دقيق‌تر گفته باشيم، ارث و ميراث حزب توده ايران است. البته كه آنان اين را منكر شده و همه آرا و انديشه‌شان را از جمله و بالاخص نگاه‌شان به جهان، تاريخ و جامعه ايران برگرفته از شريعت اسلام و فقه جعفري مي‌پندارند. اما بسياري از آنان نمي‌دانند آرا و انديشه‌هاي آنان در آن سه حوزه در حقيقت برگرفته از نگاه ماركسيستي است تا رهنمودهاي فقهي و حوزوي. داستان اين حكايت غريب باز مي‌گردد به 67 سال پيش، به شهريور 1320 و سقوط رضاشاه. رضاشاه ايران را در قريب به دو ده …