تحقیق درباره پیام های عاشورا13 صفحه word | قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق محبت و عاطفه بسیاری از مکاتب برنامه خود را روی آن قرار داده اند. ضمن برنامه جنگ بسیاری از مهر و عاطفه و محبت یکباره کناره گیری کرده و دست به اعمال خشونت بار و جاهلانه می زنند. مخصوصاً وقتی که در محاصره قرار می گیرند و هیچ را فراری نمی یابند. اما حسین (ع) ضمن هدایت دلسوزانه و محبت کافی هرگز از انسانیت و شرافت دور نشد. فرهنگ عاشورا یک فرهنگ عاشورا هم هست که فرهنگ شب عاشورا است شبی که حسین (ع) با این نامردمان گفتگو کرد تا این تن خسته و رنجور و لبان خشک و جگر داغ خود را به عبادت و نماز به سوی قبله برد و با خدا نجوا کردن در این حالت چه ایمانی می خواهد و چه شکوهی. نماز و دعا با شکم پر و سیراب و در کاخ ها و سایه ها و فرش ها و باغ ها و چمن ها هم نمازی است. مهلت خواستن برای نماز در آن محاصره اشقیاء، با طفلان و زنان و در آن 4 روز بی آبی و بی غذایی و در محاصره شمشیرها و نیزه ها و تیرها جز عشق مخلصانه به خدا چه چیزی می تواند باشد؟ نماز حسین (ع) نمازی است چنین، اینجا دیگر نماز مدینه نیست و آب فراوان …