تحقیق درباره کشاورزی پایدارقالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:20 بخشی از متن فهرست مطالب   مفاهيم و اهميت كشاورزي پايدار . 1 تثبيت بيولوژيكي ازت، راهبردي در كشاورزي پايدار . 6 مفاهيمي از كشاورزي پايدار . 7 استفاده از كمپوست مواد آلي در كشاورزي پايدار . 8 كودهايي حيواني . 12 تناوب لگومينوزها با محصولات زراعي . 15 كود سبز . 15 نتيجه‌گيري . 17 مفاهيم و اهميت كشاورزي پايدار در سال‌هاي اخير، كشاورزي پايدار از جمله موضوعاتي است كه در علوم كشاورزي مطرح شده است و با گذشت زمان توجه دانشمندان علوم كشاورزي بيش از پيش به آن معطوف مي‌شود و مي‌رود كه در سال‌هاي آتي از مهمترين مباحث علوم كشاورزي دنيا شود. در ارتباط با كاهش سريع و جدي منابع ضروري كشاورزي از طريق فرسايش، شور شدن زمين‌ها، بيابان‌زايي، انقراض گونه‌ها و آلودگي‌هاي محيطي از نگراني‌هاي عمده موجود در گزارش‌هاي جهاني است. …