تحقیق کارکنان اتاق عملتحقیق کارکنان اتاق عمل در حجم 26 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: آلودگی هوای اطاق عمل با گازهای بیهوشی در مبحث مربوط به گازهای بیهوشی در مورد گازهایی که از بازدم بیمار به هوای اطاق عمل اضافه می شود بحث شده و راه هایی برای جلوگیری از خطرات آن پیشنهاد گردیده است. عفونت و آلودگی تا حد امکان باید اقداماتی صورت گیرد که تماس با بیمارن عفونی به حداقل برسد، البته ضمن رعایت این امر نباید به درمان بیمار لطمه ای وارد شود. هپاتیت B، توبرکلوز، تیفوئید و غیره از جمله این بیماریها به شمار می روند (7). مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) در سال 1998 گزارش کرد که 54 نفر از مراقبین بهداشتی از طریق شغل و حرفه دچار عفونت HIV شده اند و 134 مورد نیز احتمال ابتلا را دارند. با سروکارنورسیون[1] HIV ثابت شد که 46 نفر از آنها تماس پوستی داشته اند. این مرکز تخمین می زند که 3% سرایت از طریق جراحات پوستی ایجاد می گردد و در صورتی که آزمایش بیمار در مورد HIV مثبت باشد این میزان از 3% تجاوز می کند (7). بنابر این پرستاران اطاق عمل باید با کلیه روشهای مقابله با عوامل عفونی آشنا شده، آن …

دسته: برچسب: