تحقیق کشت بافت گیاهی

3,000 تومان

تحقیق کشت بافت گیاهی

دانشگاه علمی کاربردی

درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه

کشت بافت گیاهی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 35

توضیحات

تحقیق کشت بافت گیاهی

دانشگاه علمی کاربردی

درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه

کشت بافت گیاهی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۳۵

فهرست مطالب:

مقدمه

سوابق تحقیق

تاریخچه

کشت بافت گیاهی

کاربردهای کشت بافتهای گیاهی

کاربرد مدرن

پیش شرط لازم در تراریزش به واسطه کشت بافت

انواع کشت بافت

انواع کشت در شرایط درون شیشه ای

اهداف کشت بافت در گیاهان زینتی

موارد کاربرد کشت جنین

تولید گیاهان عاری از ویروس

دست ورزی ژنتیکی

بیوسنتز مواد در آزمایشگاه

برخی کاربردهای کشت بافت گیاهی

متن تحقیق

  نتیجه گیری

  پیشنهادات

منابع و ماخذ

 

مقدمه :

کشت بافت و سلول گیاهی به همراه روش‌های مهندسی ژنتیک از ارکان مهم فناوری زیستی به عنوان یکی از علوم پیشرفته دنیا به‌شمار می‌آیند. با علم به این موضوع که هر یک از سلول‌های گیاهی تمایز نیافته توانایی تبدیل شدن به گیاه کامل را دارند، دریچه‌ای تازه پیش روی دانشمندان و محققان علوم زیستی گشوده شد، به نحوی که در مقایسه با روش‌های اصلاح سنتی گیاهان، تسریع قابل ملاحظه‌ای در مدت زمان اجرای برنامه‌های اصلاحی به وجود آمد و امکان انجام تلاقی‌های بین جنسی را نیز فراهم نمود. علاوه بر این نگهداری ذخایر توارثی، تولید گیاهان عاری از ویروس و تولید گیاهان هاپلوئید از جمله کاربردهای مهم دیگر کشت بافت و سلول گیاهی می‌باشند.

امروزه کشت بافت گیاهی از اهمیت و ارزش خاصی در دنیا برخوردار بوده، صنایع مختلف مانند صنایع دارویی، استفاده از کشتهای بافت گیاهی و جایگزین کردن آن در بعضی موارد به جای گیاهان طبیعی را در دستور کار خود قرار داده اند. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نور، pH ، دما و هورمونهای تنظیم کننده رشد بر روی میزان رشد کالوس و سوسپانسیون وارتمیاپرسیکا و بهینه کردن این شرایط، کالوسها و سوسپانسیونها در شرایط مختلف از نور، pH ، دما و هورمونهای تنظیم کننده رشد انکوبه شدند و پس از یک ماه میزان رشد و خصوصیات ظاهری کالوسها و سوسپانسیون ها با شرایط معمولی انکوباسیون مقایسه شد. نتایج نشان داد که میزان رشد کالوسها و سوسپانسیونها در تاریکی با pH 6 و درجه حرارت بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد و مقادیر هورمونی ، ۴-D ، ۲ و کینتین و میواینوزیتول و فاقد NAA بیشترین مقدار می باشد و در هر گونه برنامه ریزی برای تولید بیشتر باید این پارامترها لحاظ شود.

 

سوابق تحقیق:

 فنآوری با پیشنهاد گوتیب هابرلند در رابطه با توانمندی سلول در آغاز قرن بیستم شروع شد . هابرلند پیشنهاد کرد که روش هایی برای جداسازی و کشت بافت گیاهی باید توسعه یابد و متذکر شد که، اگر محیط و مواد غذایی سلول های کشت شده  دستکاری شود، آن سلولها مراحل نمورا در رشد گیاه طبیعی تکرار خواهند نمود. را ارائه (Totipotency) بر اساس این تئوری، هر سلول، مستقل بوده و در اصل ، قادر به تولید یک گیاه کامل است . در واقع، تئوری آنها، پایه و اساس کشت بافت و سلول گیاهی بود . اولین

تلاش بوسیله هابرلانت در سال ۱۹۰۲ انجام شد ولی او در روش کشت بافت ناموفق بود .

معذلک بین سال های ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ ها ریون، باروز و کارل، موفق به کشت در شیسه بافتهای حیوانی و انسانی شدند. گرچه پژوهشگران، تحقیقاتی را در ارتباط با کشت در شیشه ، بذور گیاهچه های ارکیده، جنین و اندام های گیاهی انجام دادند؛ ولی درسال ۱۹۳۹ نوبکرت، گوستریت و وایت، برای اولین بار موفق به تولید گیاه ح اصل از کشت بافت شدند. بعد از جنگ جهانی دوم …

 

لطفاً برای دانلود تحقیق کشت بافت گیاهی محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان