تعریف Mission و Vission و تفاوت آنها

2,000 تومان

تعريف Mission و Vission و تفاوت آنها

 چشم انداز چیست، مأموریت چیست؟

1.  ایجاد چشم انداز:

2- تبیین چشم انداز:

3- الگوسازی چشم انداز:

پیامدهای چشم انداز

فواید طراحی چشم انداز مناسب و اثربخش

رهبران كارآفرین

چشم انداز (VISION)

ماموریت (Mission)

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 10

توضیحات

تعریف Mission و Vission و تفاوت آنها

فهرست مطالب:

چشم انداز چیست، مأموریت چیست؟

۱.  ایجاد چشم انداز:

۲- تبیین چشم انداز:

۳- الگوسازی چشم انداز:

پیامدهای چشم انداز

فواید طراحی چشم انداز مناسب و اثربخش

رهبران کارآفرین

مأموریت

چشم انداز (VISION)

ماموریت (Mission)

جمع بندی

چشم انداز چیست، مأموریت چیست؟

بعضی از سازمان‌ها اول وضع موجود را نگاه می‌کنند بعد آینده را طراحی می‌کنند و سپس تحلیل شکاف  می‌کنند  اصالت را به وضع موجود داده و  تأثیر گذشته بر آینده را تحلیل می‌کنند اما دسته دوم شرکت‌هایی هستند که اول وضع آینده را طراحی می‌کنند بعد وضع فعلی را بررسی می‌کنند بعد تحلیل شکاف صورت می‌گیرد این‌گونه سازمان‌ها اصالت را به وضع آینده می‌دهند. این‌گونه سازمان‌ها وضع موجود را عوض می‌کنند که به آن تغییر تحول‌آفرین گفته می‌شود. حیطه بحث مدیریت استراتژیک رهبری تحول‌آفرین است و چشم انداز دیدگاهی است که نسبت به سازمان در آینده داریم. به منظور دستیابی به رهبری تحول‌آفرین مراحل زیر در راستای رسیدن به چشم انداز مطرح می‌گردد.

 

۱.  ایجاد چشم انداز:

برای تحقق اهداف و کسب موفقیت باید تصویر روشنی از آینده داشته باشیم؛ یعنی علاوه بر اینکه افق چشم انداز باید طولانی باشد در عین حال چشم انداز باید  تصویری روشن از آینده را نیز برای ما بیان نماید. چشم انداز جایگاهی است که به راحتی رقبا نمی‌توانند به آن دسترسی نمایند. چشم انداز آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب را برای سازمان مدنظر قرار می‌دهد؛ و بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید به‌سوی آن حرکت کند.

 

۲- تبیین چشم انداز:

همه اعضای سازمان  باید چشم انداز را ببینند و چشم انداز به همه افراد سازمان باید منتقل شود؛ و در وجود آنان نهادینه گردد.

 

۳- الگوسازی چشم انداز:

به چگونگی انجام و دستیابی چشم انداز  می‌پردازد یعنی هم سیستم‌ها و روش‌های ما باید در راستای چشم انداز باشد. باید مسیرهایی که ما را به چشم انداز  می‌رساند مشخص شود آموزش‌، خدمات، سیستم و روش، مذاکرات و… همه باید در مسیر چشم انداز باشند.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۰

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق تعریف Mission و Vission و تفاوت آنها محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان