تغییر امضای دیباگتغییر امضای دیباگ و رفع مشکل بسته نباید با کلید دیباگ امضا(sign) شده باشد. آموزش ساخت برنامه اندروید با گوشی(بدون کد نویسی) و تغییر امضای دیباگ برای تایید مارکت ها(کافه بازار،گوگل پلی و…)همانطور که می دانید برنامه هایی که با برنامه سازها به ویژه با برنامه ساز همراه اندروید توسط گوشی ساخته می شود هنگام اتمام کار و ساخت فایل نهایی با کلید دیباگ امضا می شوند در نتیجه هنگام آپلود به کافه بازار با پیغام زیر مواجه می شوید:بسته نباید با کلید دیباگ امضا (Sign) شده باشد. برای رفع این مشکل ما راه حلی پیدا کرده ایم که بدون نیاز به کامپیوتر و بدون نیاز به کد نویسی تنها با چند مرحله ساده توسط گوشی اندرویدی خود امضای دیباگ را تغییر دهید تا بدون مشکل برنامه هایتان را وارد کافه بازار کنید.علاوه بر این ما آموزش ساخت برنامه اندروید توسط برنامه ساز همراه را به شما خواهیم داد تا بدون نیاز به کد نویسی توسط گوشی اندرویدی خود برنامه اندروید بسازید و با انجام مراحل تغییر امضا دیباگ برنامه خود را واردکافه بازار کنید.فرمت این فایل apk می باشد و در گوشی های اندرویدی قابل اجرا است. …