تفاوت بین کارایی، اثربخشی و بهره‌وری

2,000 تومان

تفاوت بین کارایی، اثربخشی و بهره‌وری

مفهوم بهره‌وری= اثربخشی + کارایی

 کارایی (Effectiveness)

 اثربخشی (EFFECTIVENESS)

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 6

توضیحات

تفاوت بین کارایی، اثربخشی و بهره‌وری

فهرست مطالب:

تعریف واژگان

مفهوم بهره‌وری= اثربخشی + کارایی

 کارایی (Effectiveness)

 اثربخشی (EFFECTIVENESS)

تعاریفی‌‌ از اثربخشی

تفاوت بین اثربخشی، کارایی و بهره‌وری

تفاوت بین کارایی، اثربخشی و بهره‌وری

تعریف واژگان:

اثربخشی (effectiveness): به معنای داشتن خروجی مطلوب است.

کارایی (efficiency): به معنای استفاده از امکانات موجود برای رسیدن به بهترین نتیجه.

بهره‌وری (productivity): به نسبت بین خروجی به ورودی اطلاق می‌شود.

خروجی (output): به مفهوم اثربخشی اشاره دارد.

ورودی (input): به مفهوم کارایی اشاره دارد.

پس در حقیقت مفهوم بهره‌وری ترکیبی از دو واژه اثربخشی و کارایی است.

همین قدرت استدلال‌های ساده است که جایگاه افراد را در مشاغل مختلف مشخص می‌کند.

مفهوم بهره‌وری= اثربخشی +کارایی

در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف کرده‌اند. مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد. کارایی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد.

کارایی (Effectiveness) :

کارایی‌ به ‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کاری‌ که‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزایش‌ کارایی‌ مستقیماً‌ به ‌دست‌ مدیران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزایش‌ کارایی‌ موجب‌ ارتقا بهره‌وری‌ و کمک‌ مؤثر در نیل‌ به‌ اهداف‌ سازمانی‌ خواهد شد.

‌واژه‌ کارایی، مفهوم‌ محدودتری‌ دارد و در رابطه‌ با کارهای‌ درون‌ سازمانی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. کارایی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از مقدار منابعی‌ که‌ برای‌ تولید یک‌ واحد محصول‌ به‌ مصرف‌ رسیده‌ است‌ و می‌توان‌ آن را برحسب‌ نسبت‌ مصرف‌ به‌ محصول‌ محاسبه‌ کرد. ‌اگر سازمانی‌ بتواند در مقایسه‌ با سازمان‌ دیگر با صرف‌ مقدار کمتری‌ از منابع‌ به‌ هدف‌ مشخص‌ برسد، می‌گویند که‌ کارایی‌ بیشتری‌ دارد. به ‌عبارت‌ دیگر کارایی‌ به ‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کار انجام‌ شده‌ است. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام می‌گیرد.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۶

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق تفاوت بین کارایی، اثربخشی و بهره‌وری محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان