جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل

2,000 تومان

جايگاه انصاف در حقوق تجارت بين الملل

1- «انصاف‏» در لغت و اصطلاح

2- فرق اصل «انصاف‏» با «عدل و انصاف‏»

3- تاريخچه مختصرى از اجراى اصل انصاف

4- نقش انصاف ‏در حقوق تجارت بين‏الملل

5- بيان چند قضيه در اجراى اصل انصاف

6- موانع اجراى اصل انصاف و ديگر اصول حقوقى در تجارت بين ‏الملل

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 15

توضیحات

جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل

فهرست مطالب:

مقدمه

۱- «انصاف‏» در لغت و اصطلاح

۲- فرق اصل «انصاف‏» با «عدل و انصاف‏»

۳- تاریخچه مختصرى از اجراى اصل انصاف

۴- نقش انصاف ‏در حقوق تجارت بین‏الملل

۵- بیان چند قضیه در اجراى اصل انصاف

۶- موانع اجراى اصل انصاف و دیگر اصول حقوقى در تجارت بین ‏الملل

جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل
جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

بررسى جایگاه «انصاف‏» در حقوق تجارت بین‏الملل مستلزم شناخت آن و زمان پیدایش آن در حقوق انگلستان است. با این وصف، «انصاف‏» به‌عنوان یک منبع و اصل حقوقى، نه‌تنها در حقوق تجارت بین‏الملل، بلکه در ابعاد دیگر حقوقى، داراى اثر و نقش است.

اصل انصاف به‌تدریج، در حقوق تجارت بین‏الملل اهمیت پیدا کرد و از حقوق داخلى انگلستان پا فراتر نهاد و در دعاوى تجارى بین‏المللى نیز از خود نقش مهمى آشکار ساخت.

امروزه در اختلافات تجارى بین‏المللى، اصل «انصاف‏» موردتوجه واقع مى‏شود، به‌خصوص آنجا که طرفین یا اطراف نزاع خواهان اعمال این اصل بوده باشند. در مواردى نیز که طرفین فاقد موافقت‏نامه براى حل‌وفصل اختلافات خود باشند، ممکن است این اختیار را به داورى بین‏المللى یا مرجع قضایى بین‏المللى واگذار نمایند.

«انصاف‏» یکى از اصول کلى حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، به‌تنهایی و یا همراه دیگر منابع حقوقى (قانون، کنوانسیون، عرف و غیره، بسته به مورد) براى رفع منازعه ارجاعى به قاضى یا داور، مورد استناد قرار مى‏گیرد و اختلافات فی‌مابین بر اساس همین اصول کلى حقوقى حل‌وفصل مى‏گردد. این‏گونه شروط، به‌ویژه در قراردادهاى منعقد میان یک دولت‏ یا شرکت دولتى از یک‌سو و یک شرکت‏ خصوصى خارجى از سوى دیگر، یافت مى‏شوند.

در این تحقیق، به جایگاه انصاف در ابعاد گوناگون در حقوق تجارت بین‏الملل توجه شده است.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۵

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان

  • جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل