جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه – ۳۸ برگ ورد جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه – 38 برگ ورد فهرست مطالب چکیده:1 مقدمه. 3 کلیات و تاریخچه جرم محاربه و بغی.. 4 بغی.. 4 محاربه و محارب در قرآن.. 5 محاربه در روایات اسلامی.. 5 جرایم محاربه در فقه اسلامی.. 6 جرم بغی در فقه اسلامی.. 10 احكام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 11 شرایط حقوقی تحقق محاربه. 12 مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 14 تفاوت محاربه با بغی.. 20 وجود افتراق بغی و محاربه. 21 احكام محاربه و تفاوت آن با بغی.. 22 تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. 25 رابطه محاربه با افساد فی الارض…. 26 مقایسه حکم محاربه، افساد فی الارض و بغی در قانون سال 1392. 29 جمع‌بندی ونتیجه‌گیری.. 31 پاسخ به سوالات… 32 شرح كامل مواد مطرح شده در چكیده33 منابع 37   محاربه و بغی از جمله مباحث مهم فقهی و حقوق کیفری ایران می باشد. این دو مبحث هر کدام دارای جایگاه متفاوت بوده و به خوبی از هم تمیز داده شده اند ولی در قانون گذاری سال 1370 این امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم یکی فرض شوند. در حالی که اقدام محارب جرم علیه ملت …