جنگ نرم و روانی

2,000 تومان

جنگ نرم و رواني

تاریخچه جنگ نرم

چرایی رو آوردن کشور ها به جنگ نرم

سناریوی جنگ نرم غرب علیه ایران

راهکارهای مقابله با جنگ نرم

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 5

توضیحات

جنگ نرم و روانی

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تاریخچه جنگ نرم

چرایی رو آوردن کشور ها به جنگ نرم

سناریوی جنگ نرم غرب علیه ایران

راهکارهای مقابله با جنگ نرم

منابع

جنگ نرم و روانی
جنگ نرم و روانی

 

چکیده :

امروز با گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت و ماهواره مرزهای جغرافیایی دیگر ماهیت و بازدارندگی گذشته خود را از دست داده اند و معادلات گذشته در تنظیم روابط بین کشور ها تا حدود زیادی به هم خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است . به گونه ای که کشور ها بر ای تحمیل خواسته و اراده خود به جای بکار گیری مستقیم از زور و جنگ افزار های نظامی توجه خود را به استفاده از جنگ نرم و عملیات روانی جلب کرده اند تا با استفاده از طرق مسالمت آمیز و با بکار گیری شیوه های نوین مداخله در امور داخلی یکدیگر بنتوانند به خواسته های خود فائق آیند .
در عصر حاضر نیز به خاطر امپریالیزم خبری که بیشترین شبکه های جهانی در اختیار قدرت های زور مدار جهان غرب می باشد رسانه ها به مثابه ابزار سیاسی برای اعمال سیاست ها و خط مشی آنها بر گروه هدف به کار گرفته می شوند از همین رو رقابتی جهانی در عرصه نبرد رسانه ای شکل گرفته است . در این مقاله برآینم تا اهمیت عملیات روانی و علل روی آوردن کشور های استعمارگر غرب به آن و راهکارهای مقابله با آن را تشریح کنیم .

مقدمه :

برای جنگ نرم اصطلاحات مختلفی وضع شده است ، آنچه با عنوان « soft war » یا جنگ نرم مطرح می شود در ادبیات غرب بیشتر به عنوان قدرت نرم « soft power » شناخته شده است اصولاً جنگ هایی که از نوع نظامی است و از وسایل و ادوات نظامی در آن استفاده می شود ، به عنوان جنگ سخت یا « hard war » مشهور است . ولی اگر در این جنگ از وسایل و ادوات و کالاهای فکری و فرهنگی استفاده شود ؛ اصطلاحاً آن را « soft war » یا جنگ نرم اطلاق می کنند . بنابراین شاخصه ی جنگ نرم ، استفاده از ابزار های فکری و فرهنگی است به عبارت دیگر جنگ نرم با هدف گرفتن فکر ، اندیشه ، ارزشهای اخلاقی و ایدئولوژی ملت ها نقش مهمی را درسست نمودن حلقه های فکری و فرهنگی جوامع ایفا می کند .

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۵

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق جنگ نرم و روانی محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان

 

  • جنگ نرم و عملیات روانی
  • جنگ نرم و روانی