حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

شناسه محصول: 19de4a8f1c57 دسته:

توضیحات

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

نام فایل : حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۰۹
حجم : ۲۸۰ کیلوبایت
عنوان پروژه :مراحل حسابداری پیمانکاری پروژه کارورزی دوره کاردانی رشته حسابداریدانشجویان :سمیه حسین آبادی – مرضیه زمانیاستاد ارجمند :جناب آقای حصیربافان مقدمتابستان ۱۳۸۶فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول : عملیات پیمانکاری : ارکان اصلی عملیات پیمانکاریانواع قرارداد های پیمانکاری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری مطالعات مقدماتی یا…

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

نام فایل : حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۰۹
حجم : ۲۸۰ کیلوبایت
عنوان پروژه :مراحل حسابداری پیمانکاری پروژه کارورزی دوره کاردانی رشته حسابداریدانشجویان :سمیه حسین آبادی – مرضیه زمانیاستاد ارجمند :جناب آقای حصیربافان مقدمتابستان ۱۳۸۶فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول : عملیات پیمانکاری : ارکان اصلی عملیات پیمانکاریانواع قرارداد های پیمانکاری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری مطالعات مقدماتی یا…

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

نام فایل : حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۰۹
حجم : ۲۸۰ کیلوبایت
عنوان پروژه :مراحل حسابداری پیمانکاری پروژه کارورزی دوره کاردانی رشته حسابداریدانشجویان :سمیه حسین آبادی – مرضیه زمانیاستاد ارجمند :جناب آقای حصیربافان مقدمتابستان ۱۳۸۶فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول : عملیات پیمانکاری : ارکان اصلی عملیات پیمانکاریانواع قرارداد های پیمانکاری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری مطالعات مقدماتی یا…

سایر رشته های فنی مهندسی